zondag 04 december 2022

P Politiek

Wassenaarse VVD: Verkeer in goede banen

De Wassenaarse VVD heeft een helder standpunt: "Iedereen die iets komt halen of brengen is van harte welkom in ons dorp. En al het andere verkeer dus niet!" Raadslid Bernard Menken blijft het, ook in de regio, herhalen. Hij is ervan overtuigd dat Wassenaarders zich vooral ergeren aan de externe piekbelastingen van ons wegennet. Onze eigen verkeersbewegingen kunnen we prima afhandelen.

Er komen verbeteringen voor de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van ons dorp. Tweeëneenhalf jaar lang is uitgebreid geparticipeerd en geconsulteerd met buurtverenigingen, ondernemers, verkeerexperts en hulpdiensten. Via de website van de gemeente zijn 667 reacties over knelpunten en kansen binnengekomen. Participatie betekent helaas niet dat iedereen altijd zijn/haar zin krijgt. Uiteindelijk ligt er een Verkeersplan waar de Gemeenteraad op 14 december over vergadert.

Juist in een praktische democratie als een gemeente is het uiteindelijk aan de raad om afwegingen en keuzes te maken in het algemeen dorpsbelang. Verkeer is echter zó complex en dynamisch, dat modellen en voorspellingen niet 100% betrouwbaar zijn. Daarom heeft de Wassenaarse VVD er in september, met een breed gesteund amendement, al op aangedrongen, dat áls er maatregelen komen, dat deze als proef moeten worden doorgevoerd. Op basis van objectieve data ga je vervolgens goed analyseren of de maatregelen werken. Dat betekent dat je als bestuur bereid moet zijn om beslissingen terug te draaien als ze niet brengen wat ervan verwacht werd.

De Wassenaarse VVD is ervan overtuigt dat het meeste ongewenste verkeer via de N206 de Katwijkseweg (N441) opdraait. Als het minder aantrekkelijk is om door Wassenaar te rijden, gaan minder auto's dat doen. "In 2023 gaat de Rijnlandroute open, dan is er veel minder reden om binnendoor te willen" stelt Menken. Vanuit de basisgedachte dat doorgaand verkeer buitenom kan én moet, wil de VVD werken aan een rustiger en veiliger wegennet binnen de bebouwde kom. "Door Corona valt het nu mee met het sluipverkeer, maar de voorspelling dat het weer druk wordt op de wegen wordt niet betwist." vervolgt Menken. "Je moet het dak repareren als het droog is, dus is het zaak om nú plannen te maken voor 2023 en verder. Kostentechnisch moeten aanpassingen ook in de onderhoudsplanning meelopen."

In het voorliggende verkeersplan staan verschillende kansen en maatregelen die bijdragen aan veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. "In ons oude en nieuwe verkiezingsprogramma zijn onze ambities duidelijk verwoord" concludeert Menken. "Daar leggen wij de plannen tegenaan als we besluiten nemen."

Meedenken en meedoen bij de Wassenaarse VVD? Word lid! Kijk op wassenaar.vvd.nl

20211208 083734

Een site met o.a. nieuws, achtergronden, meningen, ideeën voor, door en over Wassenaarders