maandag 06 december 2021

P Politiek

Lokaal Wassenaar: onveiligheid Den Deijl aanpakken

Bewoners rondom de fietstunnel bij Den Deijl hebben in de zomer van 2020 een brief naar de gemeente gestuurd met de mededeling dat zij de verkeerssituatie ter plaatse zat zijn. Er worden daar regelmatig auto’s beschadigd door grote vrachtauto’s die gebruik maken van de fietsstraat om een meubelzaak te bereiken. De fractie van Lokaal Wassenaar is ter plekke gaan kijken en zag dat grote vrachtwagens nauwelijks passen op deze smalle weg. Overigens betreft het hier een snelfietsroute die dus regelmatig volledig geblokkeerd wordt.

De vrachtauto’s leveren goederen af bij de meubelzaak en moeten achteruit weer terug rijden richting de van Zuylen. Bij het achteruitrijden gaat het regelmatig mis en worden geparkeerde auto’s fors beschadigd. Op de plaats van de meubelzaak zat vroeger de Mercedes garage. Auto’s werden in die tijd op de hoek van de Santhorstlaan/van Zuylen van de trailer afgehaald en richting garage gereden. Dat zou met de goederen van de meubelzaak ook moeten gebeuren. Ook zijn er veel automobilisten die niet weten dat de fietsstraat een doodlopende weg voor auto’s is. Dit komt omdat het bord met ‘doodlopende weg’ aanduiding halverwege de weg staat en niet aan het begin. Automobilisten zien dus te laat dat ze niet door kunnen rijden, hetgeen tot gevaarlijke situaties leidt.

De fractie van Lokaal Wassenaar staat voor veiligheid. Wij zien een onveilige situatie en we hebben daar vragen over gesteld aan de wethouder. De eerdere brieven van de bewoners hebben niets opgeleverd en het is nog steeds onveilig! Wij gaan er van uit dat er nu niet alleen snel een antwoord komt, maar ook dat de gevaarlijke situatie op korte termijn wordt verbeterd zodat het voor de bewoners leefbaarder wordt en voor de fietsers een stuk veiliger.

Fractie Lokaal Wassenaar
Altijd in de buurt

AfbeeldingDenDeijl