zondag 28 november 2021

N Nieuws

40 duplexwoningen Stompwijkstraat gesloopt voor nieuwbouw (Update)

De 40 duplexwoningen aan de Stompwijkstraat zijn in de afgelopen weken volledig gesloopt. Op het bouwterrein, dat wordt omgeven door de Suykstraat, de Sandelandstraat, de Hughenzstraat en de Zuidwijklaan zal een nieuw wooncomplex met 86 twee- en driekamer appartementen in de sociale huursector verrijzen.

De huurappartementen zullen levensloop bestendig zijn, zijn energiezuinig en gasloos en in het bezit van een eigen parkeerplaats op het terrein.

Woningbouwvereniging St. Willibrordus is de opdrachtgever voor het project. Voor nieuwbouw zal door middel van lokaal maatwerk de 25% regel gehanteerd kunnen worden. Dat betekent, dat met voorrang 25% Wassenaarse huurders kunnen worden gehuisvest. De overige 75% gaat naar Haaglanden, waar uiteraard ook weer Wassenaarders bij kunnen zitten, mits zij ingeschreven staan bij Haaglanden. Alle huurwoningen worden verdeeld via Woonnet Haaglanden. WBV St. Willibrordus hoopt het project in 2023 te kunnen opleveren.

UPDATE:

Woningbouwvereniging St. Willibrordus liet ons in een reactie op ons gisteren gepubliceerde artikel weten, dat in tegenstelling tot wat eerder naar buiten is gebracht, de verdeling van alle woningen zal plaats vinden via woonnet Haaglanden.

Reactie WBV St. Willibrordus:

"Woningbouwvereniging St. Willibrordus is de opdrachtgever voor het nieuwbouwproject. Alle 86 twee- en driekamerappartementen zullen te zijner tijd geadverteerd en verdeeld worden via Woonnet-Haaglanden. Het is voor woningzoekenden dus van groot belang dat zij staan ingeschreven bij Woonnet-Haaglanden. Dit geldt ook voor de Wassenaarders. Het is nog niet bekend voor welke doelgroepen de woningen zijn bestemd."

Woneninhetgroen Stompwijckstraat