zondag 28 november 2021

N Nieuws

Veteranendag in Wassenaar eindelijk weer gevierd

Op donderdag 21 oktober kon eindelijk weer een middag voor de Wassenaarse Veteranen plaats vinden. Corona had twee jaar lang roet in het eten gegooid en Veteranendag was daardoor in Wassenaar niet gevierd. Nu kon met het corona toegangsbewijs de middag weer in redelijke veiligheid plaats vinden.

In zijn openingstoespraak memoreerde burgemeester de Lange onder meer het overlijden van een lange lijst Wassenaarse veteranen, die in de afgelopen twee jaar waren overleden. Veteranen zijn echter niet allemaal oudere mannen en vrouwen. Ook jonge mannen en vrouwen, die betrokken zijn geweest bij oorlogshandelingen of vredesmissies in bijvoorbeeld Irak of Afghanistan mogen zich veteraan noemen.

De oudste veteraan in Wassenaar is met 98 jaar de heer Pronk. Maar er waren ook veteranen van onder de 40 jaar aanwezig. Na de burgemeester kreeg wethouder Ritske Bloemendaal het woord. De wethouder is zelf veteraan en hij vertelde over zijn ervaringen bij de Koninklijke Marine.

Charlotte Kleyn gaf een boeiende presentatie over haar boek “trek” over gerechten van vroeger en nu. Uiteraard kwam daarin de zogenaamde “blauwe hap” ook aan de orde. Een gerecht, dat erg populair was en is in de defensie keuken. De veteranen konden zelf aansluitend ook genieten van deze heerlijke “blauwe hap” in de vorm van een Indisch buffet geleverd van Toko Menteng. De gesprekken aan de ronde tafels waren geanimeerd en verhalen over de actieve diensttijden bij defensie werden volop uitgewisseld.

De bijeenkomst werd afgesloten met koffie en spekkoek. De veteranen en hun echtgenoten waren vol lof over de gezellige bijeenkomst en de complimenten golden de organisatie ervan door de gemeente Wassenaar.