donderdag 02 december 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar: Bodemverontreiniging in Wassenaar opruimen!!

De fractie van HartvoorWassenaar werd op onaangename wijze verrast door de bouwplannen in het havengebied. Echter, het ging ons eigenlijk niet eens om de bouwplannen. Daar is het een en ander op aan te merken, maar nu even minder belangrijk.

Waar het ons om gaat is dat het havengebied ernstig vervuild is. Lang geleden heeft daar een gasfabriek gestaan, waardoor de grond ernstig vervuild is geraakt.

In een bijgevoegd rapport staat: "Op de planlocatie is sprake van een geval van ernstige verontreiniging met PAK en cyanide in de grond en cyanide in het grondwater". Daarnaast is waarschijnlijk sprake van vervuiling met PFAS en asbest.

De fractie van HartvoorWassenaar heeft met schaamte moeten vaststellen dat zij zich onvoldoende bewust was van deze verontreiniging. We proberen alle kwesties die in het dorp spelen, goed in kaart te hebben. En deze kwestie was bij ons onvoldoende in beeld.

We hebben het bouwplan aan de kant geschoven omdat wij eerst alles van die vervuiling willen weten. Het hele kernpunt van het havengebied is die ernstige vervuiling.
In de voorbespreking voor de raad hebben we gesteld dat eerst het probleem van de bodemvervuiling moet worden opgelost, voordat we ook maar willen praten over bouwplannen. Het is voor ons onbestaanbaar dat in Wassenaar een bodemverontreiniging van die omvang nog niet is opgeruimd.

We hebben er in onze gemeente voor te zorgen dat de leefomgeving gezond is. Soms krijgen we de indruk dat anderen dat minder belangrijk vinden, zoals we hebben ondervonden bij ons voorstel om de luchtkwaliteit te meten.
Wat ons ook zeer boos maakt is dat de bouwplannen zodanig zijn ingevuld dat de verontreiniging tegen de laagst mogelijke kosten wordt verwijderd en zelfs deels wordt afgedekt.

Wij zijn van mening dat de verontreiniging volledig moet worden verwijderd op een manier dat er nooit een gezondheidsrisico kan blijven bestaan. Ieder risico in de toekomst moet worden uitgesloten. En dan mag er gebouwd worden. Niet eerder.

Ruim 10 jaar geleden heeft de gemeente €45miljoen ontvangen voor haar aandelen NUON, waar ooit de gasfabriek een onderdeel van uitmaakte. En wat ons dan pijnlijk treft, is dat er wel €3,2miljoen wordt besteed aan nieuwe steentjes in de Langstraat, maar wordt beknibbeld op het veilig maken van het havengebied.

Gelukkig bleek een meerderheid in de raad er uiteindelijk ook zo over te denken.

HartvoorWassenaar: solide en verstandig.

HartvoorWassenaar, Lijst 2, Henri Hendrickx