zondag 28 november 2021

N Nieuws

Werkgroep Hart voor Meijendel roept bestuurders op met regionale recreatievisie te komen

De werkgroep Hart voor Meijendel maakt zich grote zorgen om de toegenomen recreatiedruk op het kwetsbare Natura 2000 gebied Meijendel & Berkheide. "We zien dat er steeds meer recreanten komen in een regio waar 210.000 nieuwe woningen op de planning staan," aldus woordvoerder Adrienne d' Engelbronner. "We doen een beroep op alle bestuurders betrokken bij het Nationaal Park Hollandse Duinen, om de handen ineen te slaan en samen een regionale recreatievisie te maken om de natuur in Meijendel in bescherming te nemen."

In het hart van Meijendel, tevens Parkpoort van Nationaal Park Hollandse Duinen, zijn de afgelopen tien jaar veel nieuwe recreatiefaciliteiten ontwikkeld. Zoals het Monkeybos, de Duincampus en een bezoekerscentrum van Dunea. Sindsdien zijn het aantal bezoeken toegenomen van 1 naar 3 miljoen per jaar. Dunea wil daarom het hart herinrichten en een nieuwe waterspeelplaats voor jonge kinderen bouwen. "En dat midden in een stiltegebied met de hoogst mogelijke natuurbeschermingsstatus in Europa, dat ook al zeer te lijden heeft onder stikstofdepositie.

In plaats van het hart steeds meer te belasten met auto's, moet Meijendel zich gaan richten op fietsers en wandelaars. Voor families en dagjesmensen moeten er aan de randen van Meijendel meerdere kleine, goed bereikbare parkeerplaatsen met leuke speelplaatsen komen. Daarmee voorkomen we dat dagjesmensen het hart van het gebied verstoren en houden we het stiltegebied toegankelijk voor natuurliefhebbers. Bovendien geeft dit kansen voor ondernemers in Wassenaar, Den Haag en Katwijk om bijvoorbeeld horeca aan de rand van het gebied te ontwikkelen. Andere Nationale Parken hebben dit model waarbij bezoekers aan de rand worden opgevangen al ingevoerd en daar werkt het fantastisch," aldus 'd Engelbronner.

"Het zou goed zijn wanneer de provincie Zuid-Holland hierin het voortouw neemt en kijkt waar en hoe natuur- en recreatiegebieden ingericht kunnen worden. Wij denken dat het goed is dat Wassenaar zich profileert als groene long waar het goed recreëren is. Daarmee behoudt Wassenaar zijn natuurschoon, maar kan de gemeente toch een bijdrage leveren aan de recreatiebehoefte in de regio. Maar in die recreatiebehoefte kun je niet alleen voorzien met Meijendel. We vragen bestuurders hier nu al over na te denken en niet te wachten totdat Meijendel volledig is verslechterd en het te laat is."

Wilt u het werk van de werkgroep "Hart voor Meijendel" ondersteunen, dan kunt u de petitie "Bescherm de Natuur in Meijendel nog steeds ondertekenen.