zondag 28 november 2021

N Nieuws

Gerbrand Nijman geïnstalleerd als raadslid

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen dinsdag is Gerbrand Nijman benoemd en geïnstalleerd als raadslid namens de VVD. De heer Nijman was al actief als commissielid namens deze fractie. Hij volgt raadslid en partijgenoot Willemijn Weekhout op, die voor het zomerreces afscheid nam van de gemeenteraad.

Tevens heeft Gerbrand Nijman het fractievoorzitterschap overgenomen van collega-raadslid Laurens van Doeveren, die heeft aangekondigd dat hij de gemeenteraad gaat verlaten. Laurens van Doeveren neemt op 12 oktober a.s. afscheid van de gemeenteraad.