zaterdag 16 oktober 2021

N Nieuws

Wassenaarse bouwverenigingen scoren goed in onderzoek huurwoningen RTL Nieuws (update)

De Wassenaarse Woningbouwvereniging St. Willibrordus en de Wassenaarsche Bouwstichting scoren goed als het gaat om het onderhoud van huurwoningen. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws dat in de cijfers dook van de Autoriteit woningcorporaties.

Afgelopen weekend kwam uit het onderzoek van RTL Nieuws naar voren dat zo’n 80.000 sociale huurwoningen flinke gebreken vertonen. Als we de twee belangrijkste aanbieders van huurwoningen in Wassenaar onder de loep nemen, blijkt dat de huurwoningen van WBV St. Willibrordus en de Wassenaarsche Bouwstichting over het algemeen in prima staat verkeren.

Bij WBV St. Willibrordus verkeert 68% van de huurwoningen in uitstekende conditie, zo blijkt uit de cijfers. Nog eens 26% van de huurwoningen van St. Willibrordus krijgt het predikaat ‘goed’. Zes procent van de huurwoningen van St. Willibrordus wordt als redelijk beoordeeld in het onderzoek.

Het onderhoud van de huurwoningen van de Wassenaarsche Bouwstichting wordt in 24% van de gevallen als ‘uitstekend’ beoordeeld. Van het huuraanbod van de Bouwstichting krijgt 31% de score ‘goed’ en 34% de score ‘redelijk’. De resterende 9% van de huurwoningen krijgt de score ‘matig’ in het onderzoek naar de staat van het onderhoud van de huurwoningen.

Reactie Wassenaarsche Bouwstichting

In reactie op deze cijfers laat de Wassenaarsche Bouwstichting weten dat de zogenoemde toegepaste conditiescores (conform NEN 2767) kwaliteitsreferenties zijn waarbij o.a. de ouderdom van gebouwdelen een rol speelt. De hoogste klasse staat dan voor nieuwbouwkwaliteit.

De Bouwstichting geeft aan dat dit geen methode is om een hard en eenduidig oordeel over de onderhoudstoestand van een gebouw kan worden gegeven. “Het blijven interpretaties en bij het samenvoegen van de onderdelen waaruit de conditiescore is opgebouwd, ontstaat een zekere vervlakking richting het gemiddelde,” aldus een woordvoerder. “Een conditiescore van 3 (in uw tabel "redelijk" genoemd) is naar de maatstaf van de meeste vastgoed-portefeuillehouders en gebruikers voldoende.

Als uitleg geeft de Wassenaarsche Bouwstichting aan dat er een balans is tussen wat moet, nodig is en wat dat mag kosten. “Je kunt niet alle woningen naar niveau 1 brengen, zonder niet noodzakelijke en kostbare investeringen (op onderdelen) te doen. Kortom de cijfers verdienen genuanceerd bekeken te worden.”

Tevens wordt er door de woordvoerder op gewezen dat het bezit van de Wassenaarsche Bouwstichting voor ongeveer een derde deel bestaat uit vooroorlogse woningen en maar voor ongeveer een tiende deel uit nieuwbouw jonger dan 10 jaar. Gelet hierop is volgens de Bouwstichting sprake van relatief hoge scores. “Dit geeft aan dat de onderhoudstoestand van ons bezit gewoon heel goed is, met een derde deel op de ‘norm’ en 3/5e daarboven.” Tenslotte geeft de Wassenaarsche Bouwstichting aan dat de scores niet alleen op woningen in Wassenaar betrekking hebben, maar ook woningen in Leidschendam-Voorburg en recent van Vestia overgenomen woningen in het Westland.

Reactie Woningbouwvereniging St. Willibrordus 

Marc Fischer, manager vastgoed bij Woningbouwvereniging St. Willibrordus geeft aan dat de gemiddelde conditiescore in ons bezit ruimschoots beter is dan de gemiddelde score van 2,5, die St. Willibrordus als streven heeft opgenomen in haar strategisch voorraadbeleid. "De goede conditiescore is het resultaat van de onderhoudsinspanningen van de afgelopen jaren, veelal tezamen met een verduurzamingsingreep. Dit is iets waar we trots op zijn," aldus Marc Fischer die voor meer informatie verwijst naar het jaarverslag op wbv-willibrordus.nl.

Verder geeft Marc Fischer aan dat het overgrote deel van de 78 woningen met conditiescore 3 woningen betreft die in het strategisch voorraad beleid zijn aangemerkt om in de komende jaren een aanzienlijke ingreep te ondergaan. Ook geeft hij aan dat St. Willibrordus eind 2020 40 woningen uit exploitatie heeft genomen die een conditiescore van 5 hadden. Deze 40 woningen zijn inmiddels gesloopt. In de plaats van deze gesloopte woningen komen 86 energiezuinige sociale huur appartementen.