vrijdag 22 oktober 2021

N Nieuws

Bestemmingsplan ‘Wassenaar, Vreeburglaan’ gewijzigd vastgesteld

Op dinsdag 21 september 2021 heeft de gemeenteraad van Wassenaar het bestemmingsplan ‘Wassenaar, Vreeburglaan’ gewijzigd vastgesteld. Dit bestemmingplan ziet op het ruimtelijk mogelijk maken van vier woningen aan de Vreeburglaan op de hoek met het Van Gybelanthof.

Bestemmingsplan inzien
Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt gedurende zes weken vanaf donderdag 23 september 2021 tot en met donderdag 4 november ter inzage bij het Klant Contact Centrum van het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 in Wassenaar. Het plan is ook in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Bent u het niet eens met dit besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende de beroepstermijn van 24 september 2021 tot en met 4 november 2021 gemotiveerd beroep daartegen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking van het besluit tot gevolg. Daarvoor kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Zowel voor instellen van beroep als voor het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.