zaterdag 16 oktober 2021

N Nieuws

Opnieuw opvang asielzoekers op Duinrell

Sinds gisteren biedt attractiepark Duinrell weer opvang aan asielzoekers. Die mededeling deed burgemeester Leendert de Lange vorige week woensdag tijdens de commissievergadering Bestuur & Middelen.

In de periode tot 1 november gaat het om de opvang van 650 asielzoekers. Vanaf 1 november wordt de grootte van de groep asielzoekers verhoogd naar 930 personen, zoals eerder overeengekomen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De einddatum van de opvang is, op verzoek en in samenspraak met het COA, vastgesteld op 30 maart 2022. Het gaat hierbij veelal om statushouders die al langere tijd in Nederland verblijven en niet om vluchtelingen uit Afghanistan, aldus de burgemeester.

Omwonenden hebben inmiddels een informatiebrief van de gemeente ontvangen. Sinds 2009 is sprake van opvang van asielzoekers en statushouders in het attractiepark.