zaterdag 16 oktober 2021

R Rubrieken

Ingezonden: Een ‘Wake-up call’

Een ‘wake-up call’ noemde D66 het laatste IPCC-rapport over klimaatsverandering in de Wassenaarse Krant. Zeker, een wake-up call, maar dan toch vooral voor de huidige politici van de coalitiepartijen Lokaal Wassenaar, het CDA en D66 zelf. Zij hebben niets gedaan met hun klimaat ambities uit 2018. Terwijl ze met elkaar toch de meerderheid in de huidige coalitie vormen.

Het klimaatprogramma uit de periode 2014-2018 is gestopt. Het klimaatfonds dat het CDA en D66 wilden is er niet gekomen. Elke actie op het gebied van duurzaamheid moet, precies zoals de VVD, de partij van het kortzichtig eigenbelang, het graag ziet, komen van het particulier initiatief. "Wie voorop wil lopen krijgt de ruimte" staat er in het coalitieakkoord. Wat er al in Wassenaar gebeurt, of gaat gebeuren, om de uitstoot van CO2 te beperken, wordt de gemeente van bovenaf opgelegd of komt, conform het coalitieakkoord, van burgers die zich zeer terecht wel zorgen maken.

Het is onbegrijpelijk dat de coalitie zo laconiek is omgegaan met de klimaatcrisis die in 2018 al ernstig was, en nu nog veel ernstiger wordt. En hoe weet de kiezer nu of Lokaal Wassenaar, het CDA en D66 zich in de periode 2022-2026 wel hard gaan maken voor hun ambities op het gebied van duurzaamheid?