zaterdag 18 september 2021

N Nieuws

Wees geen viesPeuk; peuken in de afvalbak

De Wassenaarse Bermbrigade heeft zich aangesloten bij de landelijke actie van Plastic Peukmeuk. Plastic Peukmeuk monitort landelijk in samenwerking met het Plastic Peuken Collectief hoeveel peuken er nu eigenlijk liggen om op die manier de druk op de overheid te kunnen vergroten om plastics in sigarettenfilters te verbieden.

Filters zijn enorm vervuilend en de sigarettenpeuk staat daarom op #1 als het gaat om de meeste zwerfafvaloverlast. De bermbrigade heeft vorige week meer dan 9.000 peuken geraapt! Wees dus geen viesPeuk. Druk de peuk goed uit en doe hem in een afvalbak.

Bron: facebook gemeente Wassenaar