dinsdag 28 september 2021

N Nieuws

Verwijderen aanhangwagen en diverse voertuigen Twickelstraat en Havenkade

De eigenaren van de aanhangwagens die geplaatst is op de Twickelstraat wordt verzocht deze van de openbare weg te verwijderen. Dat geldt ook voor de eigenaren van de verschillende voertuigen, camper, aanhangers, boottrailer en patatkar aan de Havenkade


De eigenaren krijgen de gelegenheid om tot 10 dagen na dagtekening van deze kennisgeving de aanhangwagen te verwijderen. Na deze termijn zal de aanhangwagen en de overige genoemde diverse voertuigen zo nodig van gemeentewege worden verwijderd en zullen de kosten op de eigenaar worden verhaald.

Meer informatie

Team Openbare Orde en Veiligheid, telefoonnummer 14070.