donderdag 11 augustus 2022

P Politiek

Bij de PvdA telt iedereen mee

De PvdA in Wassenaar maakt zich sterk voor een dorp waarin iedereen meetelt, dus ook de honderden huishoudens die in (stille) armoede leven en dus ook de inwoners die door een handicap kampen met slecht toegankelijke gebouwen. Dat bleek vrijdag toen tijdens een ledenvergadering de uitgangspunten werden besproken voor een nieuw programma. Aan de hand van drie presentaties werden de hoofdpunten besproken. Later dit jaar spreken de leden zich uit over het hele programma.

De sociaaldemocraten zijn druk in de weer met de verkiezingen van volgend jaar. Een programmacommissie heeft al gesprekken gevoerd met maatschappelijk werk en de woningcorporaties. Buurtverenigingen en sportclubs volgen nog. Bovendien gaat een tweede commissie geschikte kandidaten selecteren voor de gemeenteraad.

Het ging vrijdag dus om een tussenstand, en daarmee tevens om de contouren van de belangrijkste onderdelen van het nieuwe programma. Henri van Smirren hield een lezing en ging met de leden in gesprek over meer sociale woningbouw in het villadorp en over het sociale beleid. Roy Pillen pleitte voor een stevige rol en een “voorbeeldfunctie” van de gemeente op weg naar een duurzame samenleving, zonder aardgas en met alternatieve energie. Marvin van der Nat ging in op de zogeheten inclusie agenda, ofwel wat de gemeente kan doen voor mensen met een beperking “in de breedste zin van het woord”. Hij, en met hem de leden van de PvdA, wil dat er bij alle onderdelen van het beleid rekening wordt gehouden met lichamelijke en mentale beperkingen, maar ook met laaggeletterdheid, problemen van ouderen en van minderheden.

vergaderingbewerktpvda