donderdag 02 december 2021

N Nieuws

Spannende speurtochten op de Prins Frederik Parkenroute

De kinderen van groep 7 van de Jozefschool in Wassenaar en kinderen van De Regenboog in Voorschoten hebben een primeur. Zij ontvingen als eersten van de wethouders Wassenaar (Wassenaar) en Cramwinckel (Voorschoten) de kaarten van de nieuwe speurtochten op de Prins Frederik Parkenroute. Deze speurtochten leiden over de paden van de landgoederen van Prins Frederik en leren de kinderen op een spannende manier over zijn leven in Wassenaar en Voorschoten.

Geschiedenis om de hoek

De gemeenten Voorschoten en Wassenaar hebben de Prins Frederik Parkenroute nieuw leven ingeblazen, onder andere met films over zijn leven op de landgoederen, speurtochten en het creëren van bijzondere markeringen op de route.

In de filmpjes maken we kennis met Frederik en zijn gezin, leren we over de rijtuigen waarin hij vervoerd werd en krijgen we uitleg over de bijzonder parken die hij heeft laten aanleggen. Zoals een leerling zegt: “zoveel geschiedenis en dat allemaal bij mij om de hoek’’.
Naast De Paauw is een nieuw kinderspeeltoestel geplaatst dat een rijtuig van de prins voorstelt.

De filmpjes en de speurtochten zijn te bekijken op Prins Frederik Parkenroute | Wassenaar en Prins Frederik Parkenroute | Voorschoten. De speurtochten zijn ook gratis verkrijgbaar bij de gemeentekantoren van beide gemeenten, de bibliotheek en Museum Voorschoten.

De Parkenroute

De Prins Frederik Parkenroute is de historische verbinding tussen de landgoederen van Prins Frederik der Nederlanden, die deze specifiek liet aanleggen om per rijtuig af te leggen. Prins Frederik kocht in de 19de eeuw buitenplaats De Paauw en vervolgens nog acht omliggende buitenplaatsen in beide gemeenten. Het was zijn wens om een route vol verrassingen aan te leggen en om zijn landgoederen samen te voegen tot een geheel.

Voorschoten en Wassenaar voeren dit project uit met financiële steun van provincie Zuid-Holland in het kader van de erfgoedlijn Landgoederenzone Zuid-Holland en de Landschapstafel Duin, Horst en Weide.