maandag 06 december 2021

N Nieuws

Hart voor Meijendel' start petitie

Werkgroep 'Hart voor Meijendel' vroeg vorige week aandacht voor de bedreiging van de natuur in natuurgebied Meijendel door steeds meer recreanten. Dit deed zij door een brandbrief aan politici op alle bestuurlijke niveaus en een actiebrief aan natuurbeschermingsorganisaties te sturen en haar zorgen in de media te uiten. Na de vele steunbetuigingen, start de werkgroep deze week een petitie die bezorgde natuurliefhebbers kunnen ondertekenen. Deze is gericht aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland en vraagt om samen met Wassenaar, Katwijk en Den Haag 'passende maatregelen' te nemen om dit kwetsbare Natura 2000 gebied te beschermen en de groeiende stroom recreanten in te dammen.

Adrienne d' Engelbronner, woordvoerster namens 'Hart voor Meijendel': "We hebben inmiddels gesproken met lokale en provinciale politici en diverse natuurbeschermingsorganisaties, die onze zorgen met ons te delen en ons willen steunen. Sinds de komst van het Monkeybos en corona groeide het aantal recreanten van 900.000 naar 1,5 miljoen. Deze aantallen bezoekers kan dit kwetsbare Natura 2000 gebied niet aan. We moeten iets doen om het volume te beperken, anders blijft er van de natuur niets over. De natuur moet weer op 1".

Ernst Klatte, lid van de werkgroep 'Hart voor Meijendel' en gepensioneerd jurist, voegt daaraan toe: "Meijendel is een waardevol natuurgebied dat twintig jaar geleden door Nederland is aangemeld bij de Europese Commissie in Brussel voor bescherming onder de Habitatrichtlijn. Daarmee behoort Meijendel bij een Europees netwerk van kwetsbare natuurgebieden verenigd in Natura 2000. De Nederlandse overheid is verplicht deze gebieden te behoeden voor achteruitgang (artikel 6.2 Habitatrichtlijn)".

Dunea wil in het hart van Meijendel een 'Parkpoort' voor het Nationaal Park Hollandse Duinen realiseren. Met een vernieuwd bezoekerscentrum met uitgebreide speelfaciliteiten als centrale ontmoetingsplek. Ook zijn er al landelijke campagnes gestart om dit natuurgebied als recreatiegebied te promoten. "Door de te verwachten toename van het aantal recreanten in Meijendel dreigt de kwetsbare flora en fauna op een ontoelaatbare wijze onder druk te komen staan", zegt Klatte. "Wij pleiten ervoor dat eerst de draagkracht van het gebied vastgesteld wordt, en dat vervolgens het maximale aantal bezoekers per dag wordt bepaald. We zouden graag zien dat bij de uitvoering van de plannen voor Nationaal Park Hollandse Duinen het natuurbelang boven recreatie en economisch belang gesteld wordt."

"Deze week starten we een petitie om bezorgde natuurliefhebbers een stem te geven. We vragen bestuurders om 'passende maatregelen' te nemen om dit natuurgebied voor achteruitgang te behoeden en te beschermen, zodat ook toekomstige generaties nog kunnen genieten van de natuurwaarden van dit gebied", aldus Adrienne d' Engelbronner.

Voor tekst en ondertekening petitie van 'Hart voor Meijendel', zie: https://petities.nl/petitions/bescherm-de-natuur-in-meijendel?locale=nl