donderdag 11 augustus 2022

P Politiek

D66 Wassenaar: Juist nu sluit je aan!

D66 Wassenaar bruist. Tijdens de voor ons zeer succesvol verlopen Tweede Kamerverkiezingen in Wassenaar hebben wij veel nieuwe leden mogen verwelkomen. Het aantal D66 leden binnen onze afdeling is de afgelopen drie jaar met maar liefst 50% gegroeid! Steeds meer leden zetten zich actief in en zullen dat de komende tijd ook blijven doen richting de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

D66 is op dit moment met twee raadsleden en twee commissieleden actief binnen de raad. En daarnaast nemen wij als coalitiepartij met een wethouder deel aan het college. Elke dag weer zetten zij zich in voor Wassenaar.

Na de benoeming van Ritske Bloemendaal in april tot wethouder namens D66, werd op 18 mei Annelies Heijl (voorheen commissielid) namens D66 als lid van de gemeenteraad geïnstalleerd. Tijdens dezelfde raadsvergadering werden onze twee nieuwe commissieleden Tessa Schalm en Willemien Free benoemd. De fractie is daarmee weer op volle sterkte om zich voor Wassenaar in te zetten tijdens het laatste jaar van deze raadsperiode. Er zijn nog veel voor Wassenaar belangrijke onderwerpen waar D66 zich de komende tijd nog hard voor gaat maken. In deze krant, op onze eigen website en via social media laten we regelmatig weten waar we ons in Wassenaar voor inzetten en hoe we tegen actuele kwesties aankijken. Maar we zijn natuurlijk ook geïnteresseerd om te horen wat er leeft. De leden van onze fractie en wethouder zijn gemakkelijk benaderbaar en gaan graag met de inwoners van Wassenaar in gesprek.

Maar we kijken natuurlijk ook alvast vooruit naar de volgende raadsperiode en gemeenteraadsverkiezingen, want ons sociaal-liberale geluid laten we ook graag in een volgende periode weer klinken, op de ons kenmerkende constructieve maar tegelijk ook duidelijke wijze. Tot vrijdag 28 mei kunnen onze leden zich kandidaat stellen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 namens D66 Wassenaar. De kandidaten zullen zich presenteren tijdens een online afdelingsvergadering op donderdag 10 juni 2021. Wij zijn een open partij en onze afdelingsvergaderingen zijn dus ook openbaar voor geïnteresseerde niet-leden. Op onze website staat hoe je deel kunt nemen aan onze afdelingsvergadering (zie hier). We hopen je van harte te mogen verwelkomen!

Wil jij je ook actief inzetten in de Wassenaarse politiek voor een Wassenaar waarin we zorg dragen voor elkaar, onze leefomgeving en de generaties na ons? Sluit dan nu aan en word lid!