donderdag 21 oktober 2021

N Nieuws

Komt u in aanmerking voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)?

Is uw inkomen aanzienlijk gedaald door de coronacrisis en kunt u hierdoor noodzakelijke kosten als woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen. Die is gebaseerd op de ‘bijzondere bijstand’ en is sinds maart aan te vragen of kan binnenkort worden aangevraagd. Dit verschilt per gemeente. Zo'n aanvraag kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

Aanvragen TONK
U vraagt TONK aan via de website van uw gemeente. Op de website van uw gemeente vindt u:

 • informatie over vanaf wanneer u de TONK kunt aanvragen bij uw gemeente;
 • het aanvraagformulier;
 • informatie over hoe de aanvraag werkt;
 • algemene informatie over de TONK.

Voorwaarden TONK
U komt mogelijk voor TONK in aanmerking als u in ieder geval:

 • 18 jaar of ouder bent;
 • aanzienlijk inkomen verliest door de coronacrisis;
 • uw woonkosten niet meer uit het huishoudensinkomen of uw vermogen kunt betalen;
 • ook met een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering, niet voldoende inkomsten heeft om uw woonkosten van te betalen.

Gemeenten voeren regeling TONK uit
Uw gemeente voert de regeling uit. Dit betekent het volgende:

 • Gemeenten maken verschillende keuzes in het bepalen van de doelgroep en hoogte van de vergoeding, omdat zij het beste kunnen inschatten wat er specifiek in hun gemeente nodig is.
 • Uw gemeente controleert of een huishouden onvoldoende draagkracht heeft en kijkt hiervoor welk deel van de woonkosten uw huishouden zelf nog kan betalen.
 • Uw gemeente bepaalt hoeveel vermogen u maximaal mag hebben om in aanmerking te komen voor de TONK.
 • Uw gemeente kan aanvullende voorwaarden vaststellen. Informeer hierover bij uw gemeente.
 • Uw gemeente bepaalt vervolgens per individuele aanvraag de hoogte van de TONK-uitkering.

Voorbeelden van woonkosten

 • huur of hypotheek;
 • kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water;
 • servicekosten;
 • gemeentelijke belastingen.

Informeer bij uw gemeente welke woonkosten vallen onder de TONK. Dit kan per gemeente verschillen.

Inkomsten die niet meetellen voor TONK
Waarde van uw woning;
Vermogen in uw onderneming;
Tegemoetkoming voor Vaste Lasten (TVL);
Tegemoetkoming in loonkosten (NOW).

TONK houden of lenen
U mag de TONK-uitkering meestal houden. Maar soms beslist de gemeente dat u de uitkering als lening krijgt. Dan betaalt u deze later terug. Dit kan het geval zijn als u weet dat u binnenkort een groot bedrag krijgt. Meer informatie hierover vindt u op de website van uw gemeente.

Periode dat u TONK krijgt
U kunt een aanvraag doen voor de TONK voor maximaal 6 maanden: vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Aanvragen kan ook met terugwerkende kracht. Zo kunt u in april 2021 de TONK aanvragen voor januari, februari en maart 2021. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

Meer informatie voor ondernemers en gemeenten over de TONK
Ondersteuning ondernemers bij TONK (KVK)
Ondersteuning gemeenten bij uitvoering TONK (Divosa)