zaterdag 19 juni 2021

P Politiek

DLW over de Wassenaarse geldverspilling

Het huidig college komt steeds maar weer met plannen waarvan je je kan afvragen of het wel zinvol is. De bouw van de dure nieuwe sporthal is nog niet eens begonnen. Een brede coalitie van VVD, CDA, D66 en Lokaal Wassenaar (aangevuld met een aantal gedoogpartijen) is natuurlijk prettig maar het houdt wel in dat je iedereen in de coalitie tevreden moet houden. Dat laatste heeft als gevolg dat er erg veel kostbare plannen moeten worden uitgevoerd. Feit is dan wel dat alles kritiekloos met 19 tegen 1 of 18 tegen 2 stemmen wordt aangenomen. Feitelijk zijn er 21 raadsleden maar Wassenaar heeft te maken met het spookraadslid Hagen. Wel de vergoedingen opstrijken maar nooit aanwezig zijn.

Om ondernemers in Wassenaar positief te stemmen over de coalitie is er een enorm duur plan (ruim 3 miljoen) voor het winkelcentrum goedgekeurd. Van dit plan kan je je afvragen of het enig effect zal hebben op de aantrekkelijkheid van het centrum. De vraag blijft of hiermee de bezoekers langer in het centrum gaan verblijven, meer winkels gaan bezoeken en of zij meer gaan besteden want de looproute is en blijft zeer ongelukkig.

Over het bestuurscentrum in Raadhuis de Paauw is er een megalomaan plan. De kosten worden nu al begroot op bijna 12 miljoen maar daar zal het niet bij blijven. De integrale afweging mbt de gemeentewerf (waar huizen gebouwd moeten worden) is achterwege gebleven. Het gemeentekantoor moet omgebouwd worden naar appartementen of moet worden afgebroken.

Opbrengsten worden te hoog ingeschat en de kosten (saneringskosten, verhuizingen, tijdelijke huisvesting en structurele kosten voor huisvesting van het Klantencontact Centrum) niet of te laag. Dit project zal zeker 20 miljoen gaan kosten, geld dat Wassenaar niet zegt te hebben. Geen geld hebben is ook de reden dat het college het cultureel centrum de Warenar van de hand wil doen.

Voor de Wassenaarse Slag heeft de coalitie van VVD, CDA, D66 en Lokaal Wassenaar (niet te verwarren met onze partij Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) ook een zoethoudertje; het opknappen van de rotonde bij het strand. Een opfrisbeurtje wordt het genoemd. Het is in tegenstelling tot de andere projecten geen al te duur project. Er worden zeker wat goede maatregelen genomen maar op de belangrijkste punten wordt er niet geluisterd naar de betrokkenen. Nu al weet iedereen dat het ook hier een mislukking zal zijn. Zonde toch van al het geld.

Ben Paulides / fractievoorzitter DLW

www.democratischeliberalen.nl