woensdag 04 augustus 2021

N Nieuws

Schriftelijke vragen CDA Den Haag over mogelijke grenscorrectie ANWB-terrein

De Haagse CDA-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het Haagse college over de mogelijkheid van het toevoegen van het ANWB-terrein bij de gemeente Den Haag. 

Het CDA Den Haag heeft naar eigen zeggen signalen ontvangen van inwoners over zorgen rondom de ontwikkelingen op het ANWB-terrein dat grenst aan het Benoordenhout. De zorgen hebben vooral betrekking op zaken als leefbaarheid en verkeersafwikkeling. 

Volgens het CDA Den Haag zou een mogelijke grenscorrectie wellicht een win-winsituatie kunnen opleveren. "De gemeente Den Haag zou dan de regie in handen kunnen krijgen en meer grip kunnen krijgen op de effecten van de ontwikkelingen voor het Benoordenhout", stelt indiener Cees Pluimgraaff. Tegelijk, zo stelt het CDA, zou het een oplossing kunnen zijn voor een deel van de woningbouwopgave die Den Haag heeft, en betekent het een mogelijke ontlasting voor de woningbouwopgave die de gemeente Wassenaar heeft. Een grenswijziging met Wassenaar zou overigens geen unicum zijn in de gezamenlijke geschiedenis van Den Haag en Wassenaar. In 1995 heeft er bij Mariahoeve al eens eerder een dergelijke wijziging plaatsgevonden.

Het CDA Den Haag oppert dat een eventuele grenscorrectie zou kunnen plaatsvinden door het gebied tussen Duinzigt en Clingendael, langs de Benoordenhoutseweg/N44, ter beschikking of overname te stellen aan de gemeente Den Haag. Op die manier kan de ontwikkeling in het gebied benut worden voor woningbouw. Middels een leefbaarheidseffectrapportage kan dan duidelijk worden wat de effecten zijn voor de leefbaarheid en kan de gemeente Den Haag zelf die effecten direct compenseren, met behulp van de Japanse tuin en de Seyss-Inquartbunker. Wellicht is het mogelijk daarbij de sloot, die grofweg loopt tussen het Duinbosch en de Amos-vlakte, als nieuwe grens te hanteren, zo stelt het CDA Den Haag voor. 

De Haagse CDA-fractie roept haar college op om in overleg te treden met de gemeente Wassenaar en de provincie Zuid-Holland. 

Interview

In een interview met Omroep West geeft Cees Pluimgraaf aan dat omwonenden 'nul inspraak' hebben omdat het ANWB-terrein tot de gemeente Wassenaar behoort. Hij acht het 'logischer' als het gebied bij de gemeente Den Haag wordt gevoegd. Overigens wil Cees Pluimgraaff niet het woord 'annexeren' gebruiken. "Niet zo'n zwaar woord gebruiken. Wij noemen dat een grenscorrectie." 

Uit het artikel blijkt tevens dat de gemeente Wassenaar vooralsnog niets wil weten over de plannen om de grens opnieuw te tekenen. De CDA-fractie in Wassenaar vindt dat Den Haag van het grondgebied af moet blijven. Het Haagse CDA-raadslid stelt dat sprake is van een 'rare uitham'. 

Bron: Omroep West/CDA Den Haag