zondag 04 december 2022

P Politiek

Wens D66: behouden van de theaterfunctie van de Warenar

Rond de zomer zal er een voorstel aan de gemeenteraad worden gepresenteerd over de toekomst van de Warenar. Het is inmiddels duidelijk geworden dat we zonder structurele subsidie geen theaterfunctie kunnen handhaven. Hoewel we eerder afspraken de subsidie naar nul terug te draaien, is dit zonder grootschalige woningbouw op deze locatie niet langer een optie.

Het stoppen van de subsidie was achteraf bezien geen goed plan. Zonder subsidie zou het theater ophouden te bestaan en dat is wat niemand wil. Als er een ding duidelijk is geworden het afgelopen jaar is hoeveel mensen ernaar uitkijken om weer gewoon in een theater te kunnen zitten en te genieten van toneel, muziek of cabaret. We komen voor de voorstelling, maar het is ook fijn om mensen te ontmoeten die dezelfde passie voor muziek of toneel delen.

Wij hebben zeker de ambitie om nu echt de discussie over de Warenar af te sluiten en een besluit te nemen die de continuïteit van onze mooie theaterzaal garandeert.

De gemeente is eigenaar van het gebouw de Warenar, de Parochie is eigenaar van de grond en de Stichting Beheer Warenar (SBW) voert het beheer. Het college heeft ons op 31 maart een informatiebrief gestuurd waarin wordt toegelicht wat de huidige gang van zaken is. Er wordt gewerkt aan een intentieovereenkomst tussen de gemeente, de Parochie en SBW waarin wordt bekeken op welke wijze het gebouw van de Warenar over kan gaan naar de Parochie en er een basis kan worden gevonden voor duurzame exploitatie van de Warenar om de culturele en maatschappelijke functies te waarborgen. Het is zeker geen eenvoudige opgave, maar wij hebben alle vertrouwen in een goede afloop.

Er zijn vorig jaar bijeenkomsten georganiseerd met omwonenden en dat is zeker ook een belangrijke input die wordt meegenomen in de intentieovereenkomst.

Het zou toch mooi zijn als rond de zomer duidelijkheid kan worden gegeven over toekomst van de Warenar. Wij hopen dat, zodra het weer mag, de Warenar de deuren kan openen voor nieuwe producties die veel publiek gaan trekken. Als bij deze nieuwe start na corona de discussie over de toekomst is afgerond biedt dit een mooi perspectief voor alle cultuurliefhebbers in ons dorp. Wij wensen de betrokken partijen veel succes de komende tijd bij de tot standkoming van de intentieverklaring en in het bijzonder ons college veel daadkracht toe.

De Fractie van D66

Een site met o.a. nieuws, achtergronden, meningen, ideeën voor, door en over Wassenaarders