zaterdag 18 september 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar: De Warenar?

Een jaar geleden overviel de coalitie (VVD/CDA/D66/LW) de raad met het voorstel om Raadhuis de Paauw uit te breiden met een extra aanbouw. Voor een volwaardig bestuurscentrum, voor meer ambtenaren.

HartvoorWassenaar zag dit voorstel niet zitten. Veel te duur. En we hebben betere ideeën, en ook nog eens goedkoper.

Nu, na een jaar onderzoek, is duidelijk dat de kosten van zo'n aanbouw bijna €3,5mln zijn. Voor 30 werkplekken. Bovendien moet je in het dorp ook nog een pand huren voor de gemeentewinkel (paspoorten, aangiftes, e.d.). En tenslotte moet voor een deel van de huidige gebruikers vervangende ruimte betaald worden. Kortom, zoals gezegd, het wordt peperduur.

HartvoorWassenaar weet dat de oplossing eenvoudig en veel goedkoper is.
Renoveer de Warenar. Dat kost maximaal € 3,0 miljoen.
Behoud van de sociale- en dorpsfunctie is dan gegarandeerd. Het theater blijft. Mooie plaats voor de gemeentewinkel, beter bereikbaar dan ergens midden in de Langstraat. En ook nog eens zonder extra kosten. Verdeel de ambtelijke organisatie over de Paauw (beleidsambtenaren) en de Warenar. Je behoudt dan de binding met het dorp. Het zorgt er ook voor dat de Warenar echt een dorpshuis wordt. Iedere Wassenaarder heeft er wel eens wat te zoeken.

We doen ook wat we moeten doen: We behouden voor vele jaren het gemeentelijke monument "de Warenar" in zeer goede staat en fraaier dan nu. En dat is een erfplicht. Dus niet slopen voor 18 appartementen.

Per saldo zullen we jaarlijks €250.000 goedkoper uit zijn, vergeleken met welk alternatief ook.
Dat is veel geld. En de verkoop van het kantoor aan de Johan de Wittstraat levert ook nog eens €3,5miljoen op. Daar kunnen wèl woningen gevestigd worden.
Zeker nu dat de gemeentefinanciën gevaarlijk krap worden, ondanks de forse
OZB-belastingverhogingen van de afgelopen twee jaar, moet je zuinig zijn.

We zijn ook geen voorstander van een horecafunctie in raadhuis de Paauw. En als wel, dan voor een kop koffie en een broodje, maar meer ook niet.
Horeca op het landgoed? Daar zit niemand op te wachten.

HartvoorWassenaar is voor behoud van het goede, en voor verbetering van wat verbeterd kan worden. We zijn voor een mooi dorp. En experimenteren is daar geen onderdeel van. We willen zo veel als mogelijk onzinnigheid buiten Wassenaar houden.

Want wij van HartvoorWassenaar, wij denken in mogelijkheden.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Solide en verstandig, voor een mooi dorp.