donderdag 23 september 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar: Avalex, blijvende ergernis?

In 2017 heeft HartvoorWassenaar als enige partij gestemd tegen "Het Nieuwe Inzamelen", zoals dat genoemd werd. In het kort: afval zelf scheiden, bronscheiding. Het doel was: minder belasting van het milieu, terugwinnen van grondstoffen uit het afval, en minder restafval dat niet verbrand hoeft te worden. Het voordeel voor de Wassenaarder zou zijn, dat door de opbrengsten van teruggewonnen grondstoffen, de tarieven omlaag zouden gaan. En natuurlijk, een bijdrage wordt geleverd aan verbetering van het milieu.

In 2019 werd het besluit uitgebreid: een groot aantal ondergrondse verzamelcontainers zou worden geplaatst en meer ophaalroutes. En ook nu weer zouden de kosten voor de Wassenaarders omlaag kunnen. Weer was HartvoorWassenaar tegen.
De partijen reageerden boos op ons. We hadden geen zorg voor het milieu. We waren onverantwoordelijk.

HartvoorWassenaar kan u verzekeren dat bij alle besluiten die wij nemen we drie vragen stellen: Wil de Wassenaarder het, is het goed voor de Wassenaarder en is het goed voor Wassenaar? We vinden het belangrijk om drie keer ja te horen om in opdracht van de Wassenaarders ergens voor te stemmen.
En bij belangrijke beslissingen doen we goed onderzoek. Ook bij deze beslissing. En dat maakte dat we overtuigd tegen stemden.

We zijn nu een aantal jaren verder. Waar we al bang voor waren is gebeurd. Een meerpersoons-huishouden betaalde in 2019 al €379 per jaar voor de afvalstoffen. Nu, 2 jaar later, betalen we €440 per jaar. Na Rijswijk (ook Avalex) is de Wassenaarder in Nederland het duurst uit. In Wassenaar zijn er nu vele huishoudens die meer dan €4 per kilo afval betalen.

Naast de grijze en de groene container zijn er nog twee voor PMD en papier bijgekomen, samen nemen ze veel ruimte in. Als je zomers naar de ondergrondse verzamelcontainer loopt is de stank niet te harden, zwerfvuil is irritant en ongedierte onaangenaam.
Heeft dat scheiden allemaal zin? Nauwelijks. Een groot deel van wat thuis gescheiden is, wordt afgekeurd en alsnog verbrand en het restafval neemt nauwelijks af.
En de Avalex auto's die voor al die verschillende bakken maar rondrijden, stoten meer uit dan voorheen. Het heeft ons weer een ervaring opgeleverd: Als de politiek gaat experimenteren, dan moet je wegwezen.

HartvoorWassenaar wil dat het milieu minder belast wordt. We willen zo veel mogelijk grondstoffen terugwinnen. We willen afname van restafval en minder uitstoot. HartvoorWassenaar voelt zich zeer verantwoordelijk voor het milieu.

Tijdens ons onderzoek in 2017 en bij verschillende onderzoeken daarna is ons duidelijk geworden dat er maar één optie is: Na-scheiden. En dat houdt in dat papier en glas beiden apart worden ingezameld (zoals vroeger gebeurde) groen in de groene bak, en al het andere in de grijze bak. Alle voordelen: Maar twee bakken naast de deur. Het scheiden van het afval uit de grijze bak gebeurt industrieel en levert véél betere scheidingsresultaten op en dus hogere opbrengsten. Plus veel minder restafval dat verbrand moet worden. De auto's van Avalex rijden veel minder kilometers en dus minder uitstoot. En de gemeente kan weer doen wat ze moet doen: goede dienstverlening leveren tegen begrijpbare tarieven.

Grote gemeentes zoals Rotterdam en Leiden hebben dit al jaren geleden begrepen en hebben besloten over te gaan op na-scheiden.
In Wassenaar hebben VVD en D66 dit alle jaren tegengehouden. Ze zagen een stip op de horizon en wilden een gedragsverandering forceren.
Hoe wij daarover denken? Een stip op de horizon blijft een stip op de horizon en het forceren van gedragsverandering van Wassenaarders doet ons de rillingen over de rug lopen.

Per 1 januari 2022 veranderen we van afvalverwerker. Avalex blijft Avalex, maar Avalex gaat het afval door een andere partij laten verwerken.
De keuze is nog niet gemaakt, maar voor HartvoorWassenaar móet het een partij zijn die kan na-scheiden. Zodat we zo snel mogelijk alle voordelen er van kunnen binnenhalen.

Want wij van HartvoorWassenaar, wij denken in mogelijkheden.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Solide, voor een mooi dorp