maandag 06 december 2021

R Rubrieken

Bewoners Wassenaarse wijk Jeruzalem luiden noodklok

Een aantal bewoners uit de Wassenaarse wijk Jeruzalem, grenzend aan het dorpscentrum, zijn een wijkteam gestart om tegen besluitvorming van de gemeente op te treden. De gemeente Wassenaar heeft besloten tot herinrichting van het centrum om te kunnen concurreren met 'The Mall of the Netherlands'. De kosten zijn geraamd op 2,6 miljoen euro, wijkbewoners werden niet geïnformeerd.

De bewoners vinden het vreemd dat de besluitvorming buiten hen om tot stand kwam terwijl zij wel de nadelen hiervan ondervinden. Deze komen bovenop de al lang bestaande problemen met betrekking tot de verkeersdruk- en parkeerdruk, laden/lossen problematiek, geluids- en stankoverlast en wegverzakkingen. Door een eerder besluit zijn bewoners al afgesneden van een uitvalsweg, met de huidige plannen wil de gemeente ook aan de andere kant van de wijk een weg afsluiten. Dat houdt in dat sommige bewoners drie keer om de eigen woning moeten heenrijden voor ze in hun eigen straat kunnen.

Bewoners voelen zich niet gehoord door de gemeente: “De problemen zijn al vaker aangekaart, er zijn oplossingen aangedragen maar je loopt tegen een muur van onwil op. Voor de winkeliers kan alles, hier niets. Er zijn tientallen parkeerplaatsen verdwenen aan de kant van de winkels, die staan nu bij ons terwijl wij voor een ontheffing betalen en er geen plek is. De vrachtwagens denderen door de straat, de huizen staan te trillen, het kan echt niet meer. Deze straatjes zijn niet geschikt voor zoveel en zulk zwaar verkeer. Ruim twee en een half miljoen om twee dorpsstraatjes te herinrichten? Laat ze eerst de problemen hier aanpakken.”

De wijkbewoners vormden een wijkteam en stuurden een brief naar het College van B&W waarop na tien weken antwoord kwam. Op veel aangekaarte problemen werd niet ingegaan. Nu is een brief verstuurd aan alle raadsleden in Wassenaar. Bewoners hopen dat de herinrichtingsplannen worden gewijzigd en dat er verbeteringen komen in de wijk: “Het wordt hoog tijd. Het is genoeg geweest en we zijn er klaar mee. Wie helpt ons?”