zondag 04 december 2022

P Politiek

Winkelier en VVD-raadslid Monique Van Deursen "Saamhorigheid in Wassenaar"

Een interview met winkelier en VVD-raadslid Monique van Deursen.

MvDMonique, velen kennen je als winkelier. Waarom heb je besloten om in de lokale politiek actief te worden?
Ik ben al heel lang actief in onze samenleving, dat begon op de peuterspeelzaal van mijn kinderen. Ook ben ik voorzitter van de Wassenaarse winkeliersvereniging en secretaris van de Vrienden geweest. Maar als je echt verschil wilt maken en je iets wilt bereiken moet je dicht op of in de politiek zitten. Daarom ben ik actief geworden bij de Wassenaarse VVD.

Wat heb je zoal gedaan in al die jaren dat je in de lokale politiek meedraait?
Sinds 2012 ben ik actief als raadslid dan wel commissielid. In het begin met de portefeuille ruimtelijke ordening maar daarna sociale zaken, met diverse werkterreinen: participatie, jeugdzorg, ouderen, WMO GGD/Veilig Thuis. Er zijn samenwerkingsverbanden met andere gemeenten. Zoals de inkoop van jeugdhulp. Er is regelmatig overleg met raadsleden van andere gemeenten binnen de samenwerkingsverbanden. Zelf heb ik ook actief contact met de VVD-woordvoerders in de Tweede Kamer op diverse onderwerpen.

Wat doe je als raadslid zoal?
Ik ben o.a. de voorzitter van het woordvoerdersoverleg sociaal domein van de gemeenteraad. Ik nodig, voorafgaand aan de commissievergaderingen, een instantie uit die actief is in het sociaal domein. Het doel is om de stand van zaken te kunnen monitoren, problemen aan te horen, maar ook zaken te vernemen die goed gaan. Zo blijven we goed op de hoogte van hetgeen er in de samenleving speelt. Een goed lopend sociaal domein is essentieel. Immers iedere inwoner heeft wel eens te maken met iets uit het sociaal domein. Voor mij is het van belang dat doordat ik zoveel mogelijk probeer met alle partijen te praten er bewustzijn ontstaat dat we Wassenaar samen "gezond" moeten houden en zorgen dat iedere inwoner op zijn manier gelukkig kan zijn in ons mooie dorp.

Wat wil je nog bereiken?
Samen met de fractie hoop ik dat we de toekomst van een zelfstandig Wassenaar met een heel goed, voor de inwoners werkend, eigen ambtenarenapparaat kunnen realiseren. En dat de politiek zichtbaar is voor de inwoners. Dat inwoners weten bij wie ze aan kunnen kloppen als er een probleem is.

Wat doe je verder nog?
Behalve de winkel in de Molenstraat ben ik bestuurslid bij de Stichting Service Centra Wassenaar. Dit zijn 3 ontmoetingscentra voor ouderen. En sinds kort het trotse baasje van Coco (een Corgi hond).

Een site met o.a. nieuws, achtergronden, meningen, ideeën voor, door en over Wassenaarders