dinsdag 19 oktober 2021

N Nieuws

Covid-19 vaccinaties voor huisartsen

Op zaterdag 23 januari start in regio West de vaccinatie van de huisartsen met het Moderna-vaccin. Dit gebeurt in het LUMC en het HagaZiekenhuis. De Landelijke
Huisartsen Vereniging (LHV) heeft een inventarisatie gedaan om hoeveel huisartsen het gaat. In regio West hebben 1.776 huisartsen en medewerkers werkzaam in de
huisartsenspoedzorg een uitnodiging voor vaccinatie ontvangen.

De vaccinatie van de huisartsen komt sneller dan verwacht. Huisartsen lopen een verhoogd risico op besmetting met het Covid-19 virus omdat zij regelmatig in aanraking komen met besmette patiënten. Het moment waarop huisartsen gevaccineerd zouden worden was nog onduidelijk. Door de snelle opkomst van de Britse variant van het Covid-19 virus is in overleg gekozen om alle huisartsen snel te vaccineren. Zij hebben een belangrijke rol in de uitvoering van de vaccinatiestrategie van het kabinet, en moeten daarom zelf beschermd zijn wanneer zij het vaccin toedienen.

Coördinatie
De uitvoering vindt plaats onder coördinatie van de LNAZ (Landelijk Netwerk Acute Zorg), in samenwerking met de LHV en InEen (de vereniging van o.a. de huisartsenposten). De LNAZ heeft eerder ook de coördinatie gedaan voor de vaccinatie van de andere acute zorgprofessionals, die van de ziekenhuizen en de ambulances.

Over ROAZ regio West
Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio West, bestaat uit de verschillende ziekenhuizen, ambulancezorg, huisartsen(posten), GGZ, VVT-instellingen en GHOR/GGD uit de regio West van ZuidHolland. De regio omvat zowel Hollands Midden als Haaglanden. In het ROAZ maken aanbieders van acute zorg in regionaal verband afspraken over organisatie, samenwerking en verbetering van de acute zorg. Het LUMC is voorzitter van het ROAZ en daarmee verantwoordelijk voor de regionale coördinatie van de organisatie van de acute zorg en de afstemming met alle partners.

Gedurende de huidige coronacrisis vindt dagelijks afstemming plaats tussen de voorzitter van de ROAZ en de twee Directeuren Publieke Gezondheid van Haaglanden en Hollands Midden, die in deze crisis van de minister van VWS een bijzondere verantwoordelijkheid hebben gekregen voor de organisatie van de gezondheidszorg buiten de ziekenhuizen. Ook is er een periodiek overleg tussen partners uit de regio onderling: zoals bijvoorbeeld de ziekenhuizen met elkaar, of vvt-instellingen met elkaar, maar ook tussen regiopartners in de keten.