maandag 19 april 2021

N Nieuws

Leuk plan of project? Doe een aanvraag bij Fonds Wassenaar

Heeft u een plan of project dat ten goede komt aan de Wassenaarse samenleving? Lees onderstaande voorwaarden aandachtig door en bepaal of uw organisatie in aanmerking komt voor ondersteuning. De ondersteuning kan bestaan uit een financiële bijdrage en/of advies.

Door wie
De aanvraag wordt ingediend door een stichting, vereniging of een groep bewoners (minimaal 3 personen) zonder winstoogmerk of commerciële doelstelling.
De aanvrager staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en/of is actief in de gemeente Wassenaar.

Doel
Het initiatief draagt bij aan de vernieuwing en versterking van de kwaliteit van samenleven in de gemeente Wassenaar. Het project is gericht op cultuur, sport, natuur, educatie, welzijn, de maatschappij.

Voor wie
Het project is door en voor inwoners van Wassenaar.

Inzet
De aanvragers zijn bereid om in tijd, geld en/of expertise zelf bij te dragen aan het welslagen van het project.

Planning
Het project zit nog in de voorbereidingsfase ofwel is nog niet gestart. Het project is binnen een redelijke termijn te realiseren.

Voldoet het project aan bovenstaande criteria? Lees dan verder