donderdag 21 oktober 2021

A Algemeen

De onschatbare waarde van Nationaal Park Hollandse Duinen – regio Den Haag

Eind 2016 koos het Nederlandse publiek Nationaal Park Hollandse Duinen als een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Het gebied wordt geprezen om zijn bijzondere landschappen en grote diversiteit. Het is voor veel inwoners van de Randstad de plek waar ze doordeweeks of in het weekend recreëren. De waarde van het park is groot en wordt vergroot door verschillende nieuwe projecten. Zo ligt er in Den Haag een plan klaar voor een groene fietsroute om de stad.

Nationaal Park Hollandse Duinen ontstond 5000 jaar geleden door de stijging van de zeespiegel. Het is de brede kuststrook van Hoek van Holland tot aan Hillegom. Zee, strand en duinen maken er deel van uit, net als de meer landinwaarts gelegen strandwallen en strandvlakten. Het is een geliefd gebied met een rijke historie. Oude binnensteden, statige landgoederen, trekvaarten en de Atlantikwall zijn daar zichtbare voorbeelden van.

Nationaal Park Hollandse Duinen is een park dat stad en land verbindt. Iedereen kan dicht bij huis genieten van bijzondere natuur en cultuur. Daarnaast voorziet het park in een stevige kustverdediging, verkoeling tijdens hete zomers en uitstekend drinkwater. Dagelijks drinken 1,3 miljoen Nederlanders water afkomstig uit dit gebied.

Het park kent een rijke flora en fauna. In 2018 werden bijna 7.000 verschillende soorten planten, vogels, zoogdieren, dagvlinders en libellen geteld. Sommige daarvan zijn beschermd, zoals de rugstreeppad en zandhagedis, andere uiterst zeldzaam, zoals de kleine kop-en-schotel (een paddenstoel) en het Rozenkransje. Nationaal Park Hollandse Duinen behoort tot een van de meest soortenrijke gebieden van Nederland en is alleen al daarom het beschermen meer dan waard.

Genieten kan iedereen in Nationaal Park Hollandse Duinen. Kinderen, wandelaars, fietsers, cultuurliefhebbers, rustzoekers, buitensporters. En het kan op alle mogelijke manieren. Op een mountainbike in de duinen, in een fluisterboot op het water, wandelend door de geschiedenis of met je hond op het strand. Er is voor elk wat wils. Iedereen heeft wel een goede reden om te recreëren in de achtertuin van de Randstad.

De grote waarde van het park, geeft ook de verantwoordelijkheid om er goed voor te zorgen. Gezien de gevolgen van bijvoorbeeld klimaatveranderingen, milieuvervuiling, bevolkingsgroei en verstedelijking is dat hard nodig. Daarom hebben Dunea, Staatsbosbeheer en Provincie Zuid-Holland Nationaal Park Hollandse Duinen opgericht en maken zij zich samen met ruim vijftig gebiedspartners sterk om het park te beschermen en de leefomgeving van mensen, planten en dieren te verbeteren.

Verschillende projecten zijn daaruit voorgekomen. In Den Haag is men bijvoorbeeld bezig met het realiseren van het groene ‘rondje Den Haag’: fietsroutes die de groengebieden rond de stad met elkaar verbinden. De landschappelijke routes leveren een bijdrage aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en zorgt ervoor dat inwoners, bezoekers en toeristen nog meer genieten van Nationaal Park Hollandse Duinen.

Benieuwd wat het park voor jou in petto heeft?

Ontdek wat je allemaal kunt doen op www.nationaalparkhollandseduinen.nl.