dinsdag 16 augustus 2022

P Politiek

Hart voor Wassenaar: geen hoogbouw op ANWB-terrein!

De gemeenteraad is op 27 november 2018 met 17 van de 19 stemmen akkoord gegaan met de voorstellen voor de herontwikkeling van het ANWB terrein. Dit voorstel kwam van de projectontwikkelaar van de ANWB en werd integraal overgenomen door het college van B&W. Daarin stond onder andere een woontoren van 47 meter hoog gepland. Daarmee zou het verreweg het hoogste gebouw in Wassenaar worden. De buurt was hier begrijpelijkerwijs faliekant op tegen. Hart voor Wassenaar stemde tegen, juist vanwege deze woontoren, die niet paste in de buurt en de uitstraling van park Clingendael zou bederven. 

Nu de ANWB heeft aangekondigd het terrein te verlaten en te willen verhuizen naar een pand bij het Centraal Station, gaat de projectontwikkelaar samen met de gemeente Wassenaar de plannen opnieuw ontwikkelen. Wij menen dat de woontoren nu kan en moet verdwijnen uit de plannen. 

Daarom heeft ons burgerraadslid Joost van Rossem op 29 oktober schriftelijke vragen over de herontwikkeling van het ANWB-terrein ingediend die de wethouder gaat beantwoorden in de vergadering van de commissie Fysieke Leefomgeving van 2 november. We willen weten of de woontoren geschrapt wordt uit de plannen. Ook vragen we naar de extra kosten die het gemeentelijk apparaat nu moet gaan maken, en of die vergoed worden door de ontwikkelaar.
Wij hopen dat het college nu wil luisteren naar de buurt. De Haagse VVD-fractie heeft inmiddels al gereageerd en is het eens met Hart voor Wassenaar. Zij pleit nu ook tegen hoogbouw. Nu de Wassenaarse VVD en de rest van de coalitie nog.

HartvoorWassenaar is in zijn algemeenheid tegen massieve nieuwbouw. Dat tast het dorpsgezicht aan en heeft vaak grote gevolgen voor de direct omwonenden.