donderdag 02 december 2021

P Politiek

PvdA: Centrumplan beter toetsen op toegankelijkheid

Dinsdag 8 oktober stond in de commissie Fysieke Leefomgeving de 2e termijn van het centrumplan op de agenda. Een forse investering voor een flinke impuls voor de winkelhaak van ons centrum die loopt van de Langstraat via de Van Hogendorpstraat naar de Luifelbaan. Hoewel de investering van 3.175.000 euro door de gemeente ook door de PvdA fors wordt gevonden staat de PvdA fractie positief tegenover deze investering. Zij draagt immers ook flink bij aan een eigentijds en levendig centrum wat van belang is voor een aantrekkelijk en vitaal dorp. Er werd in de commissie veel gediscussieerd over de huidige leegstand en de mogelijke toename daarvan in relatie tot de investering die wordt gedaan.

Uiteraard zijn dit factoren die mee moeten worden gewogen bij de beoordeling maar in dit geval is de PvdA het met wethouder Klaver eens dat nietsdoen geen optie is. De wereld staat niet stil en de verhouding in soort winkels en detailhandel versus wonen zal mogelijk in de toekomst wijzigen. Met deze investering kan het centrum wel weer decennia lang mee en ook als het aantal winkels afneemt is het centrum mede door deze investering een mooie plek om te winkelen, uit te gaan en te wonen.

Op één punt was de PvdA fractie zeer kritisch. Het centrum moet na een dergelijke investering een plek zijn die zo zoveel mogelijk toegankelijk moet zijn voor iedereen en dat blijkt niet duidelijk genoeg uit het plan. Marvin van der Nat, PvdA fractieondersteuner: “Deze inrichting van het centrumplan was een goede aangelegenheid om er één van onze speerpunten bij te betrekken, namelijk toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Sinds 2016 is het verdrag “handicap” door Nederland geratificeerd. Het doel hiervan is om mensen met alle soorten beperkingen zo optimaal mogelijk laten deelnemen in de samenleving. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de tegels die zorgen voor een goed begaanbaarheid voor rolstoelen en rollators? Wordt er rekening gehouden met slechtzienden en zijn er reliëftegels en tactiele geleidelijnen aangebracht?

Henri van Smirren, PvdA commissielid, “We willen dit centrumplan dan ook concreet hierop kunnen toetsen. Op welke wijze deze aspecten zijn meegenomen komt alleen in algemene termen terug. Het is dan ook goed dat de wethouder op ons aandringen vóór de raadsvergadering een bijlage bij het plan zal voegen waarin dit inzichtelijk wordt gemaakt. Toegankelijkheid in brede zin is een belangrijk thema en moet wat ons betreft een vast onderdeel uitmaken van alle plannen die door de commissie worden getoetst”.