maandag 06 december 2021

N Nieuws

Aantal besmettingen in Wassenaar opnieuw toegenomen

In Wassenaar neemt het aantal officiële besmetting nog steeds toe sinds onze laatste berichtgeving hierover op 18 september jl. De teller staat nu op 212 officiële besmettingen. Op 18 september, ruim twee weken geleden, ging het nog om 107 officiële besmettingen. Dit aantal is dus bijna verdubbeld. Het aantal personen uit Wassenaar dat in het ziekenhuis opgenomen is (geweest) bedraagt nog steeds tien en het aantal overledenen in Wassenaar als gevolg van corona staat onveranderd op 12.

Toename Covid-19 besmettingen in de regio

In de ons omliggende gemeenten is de afgelopen dagen een zelfde trend waarneembaar of is sprake van een (lichte) stijging. Voorschoten telt nu 177 besmettingen. In Den Haag gaat het om een significante toename in de afgelopen twee weken. De teller staat nu op 8571 officiële besmettingen. Dat betekent een toename van ruim 3500 besmettingen sinds 18 september. In Leidschendam-Voorburg is sprake van bijna een verdubbeling in dezelfde periode met vandaag 726 besmettingen. In de gemeente Katwijk is het aantal officiële besmettingen met bijna 200 toegenomen sinds 18 september. De gemeente Leiden vormt ook een 'brandhaard'. Het aantal besmettingen is er sinds 18 september meer dan verdubbeld. Van 550 officiële besmettingen op 18 september tot 1226 besmettingen vandaag. 

Lees hier meer over het Coronavirus.