donderdag 21 oktober 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar: wie heeft boter op het financiële hoofd?

Al vele jaren is HartvoorWassenaar zeer kritisch ten aanzien van het financiële beleid. We hebben daar tot vervelens toe aandacht voor gevraagd en over gepubliceerd.

Onze belangrijkste zorg is, dat de uitholling van de financiële positie van Wassenaar uiteindelijk zal leiden tot ingrijpen van de provincie. Slecht financieel beleid krijgt het predicaat van falend bestuur. Je verliest je zelfstandigheid. Zie Haren, dat om financiële redenen werd gedwongen te fuseren met Groningen. 

Voor HartvoorWassenaar is zelfstandigheid van Wassenaar een uiterst waardevol goed, en daarvoor is een verantwoordelijk en solide financieel beleid absoluut noodzakelijk.

In 2014 gebeuren twee dingen: Het Rijk vermindert de jaarlijkse bijdrage aan Wassenaar met ongeveer €2 mln, en de rente-inkomsten worden €1mln lager. Totaal €3 mln minder!

Het toenmalige college reageert niet adequaat. De problemen worden niet opgelost. Men kiest er voor de trukendoos te openen. De gemeentelijke boekhouding wordt bewust misbruikt om het tekort weg te moffelen en de problemen naar de toekomst te duwen.

Wij wilden dit onverstandige beleid veranderen. Maar VVD/CDA vonden dit niet nodig. Zij vonden het een uitstekend financieel beleid.
Het was voor ons de belangrijkste reden om in 2018 niet met VVD/CDA een coalitie te vormen en uit de onderhandelingen te stappen.
Wij vinden slecht financieel beleid onverantwoordelijk. En onverantwoordelijke dingen doen wij niet.

Wat we zien is dat het gebruik van truuks verder toeneemt. Maar er komt een moment dat je met de billen bloot moet.
Het college laat nu weten dat het structurele jaarlijkse tekort (nu al feitelijk €3 mln) oploopt met een bedrag van waarschijnlijk zo'n €5-€6mln.

Je moet nu echt ingrijpen. Dit kan niet doorgaan. Als er niets gebeurt, zijn we in 4 jaar door de spaarpot van ooit €60 mln heen.

HartvoorWassenaar ziet een aantal oplossingen.
We hebben voorgesteld aan het college om de totale kosten vanaf de grond opnieuw op te bouwen. Daardoor wordt bij iedere Euro gevraagd of die nodig is. Door het zo te doen bereik je vaak maximale besparingen. Men noemt dit "zero-base-budgeting". Onze verwachting is €3 mln besparing.
Daarnaast willen we belastingen zoals toeristenbelasting met €1 mln verhogen. En Den Haag moet een stevige bijdrage leveren voor de kosten die Wassenaar maakt voor diplomatieke en expat inwoners. Tenslotte zullen we een aantal investeringen schrappen.

Op weg naar gezonde financiën voor Wassenaar. Zodat we de dienstverlening aan de Wassenaarders op peil kunnen houden. Die verantwoordelijkheid nemen we als krachtige tweede partij van Wassenaar.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Verantwoordelijk en solide, voor een mooi dorp.