donderdag 21 oktober 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar: verkeersellende....

We hebben van de zomerpauze genoten. We hopen dat iedereen een fijne tijd heeft gehad. Mooi als het nazomerweer nog even aanhoudt. Maar daar gaat de politiek niet over.

Het college heeft een voorstel gedaan voor de N44. Het eerste wat opvalt is dat de grote verkiezingsbelofte van de VVD, ondertunneling van de N44, nergens meer te vinden is. Vreemd. 

HartvoorWassenaar blijft vasthouden aan die ondertunneling, omdat het de enige zinvolle oplossing is. Om verkeerstechnische redenen, het sluipverkeer moet worden verbannen. Maar ook vanwege de overlast en gezondheid. De hoeveelheden fijnstof die dagelijks door 70.000 passerende auto's worden uitgestrooid over de Wassenaarders en het permanente lawaai zijn onverantwoordelijk.

Maar de "denkrichting" van het college is om de N44 om te bouwen tot een tweebaansweg met een maximum snelheid van 50km/uur. Genoemd "Royal Park Lane". Hopelijk in 2023 geopend.  Met deze maatregel wordt het aantal dagelijkse autobewegingen van 70.000 naar 20.000 omlaag gebracht.

De wethouder suggereerde dat ze informeel positieve reacties uit de regio had gekregen. De werkelijkheid bleek ruwer, op z'n best waren partijen "verrast".

Wij van HartvoorWassenaar vinden het een fantastische oplossing. Een soort Prinsenweg met alleen Wassenaars verkeer. Hij kan er snel zijn, lang voordat er een tunnel zou liggen. Veel minder lawaai, veel minder stikstof en fijnstof, veel minder verkeer en Wassenaar weer bereikbaar. Bijna perfect.

Maar dit zal niet gebeuren. Hij gaat er niet komen. Inclusief het verkeer door Wassenaar moeten dan 60.000 auto's dagelijks omgelegd worden naar de A4. En daar rijden al 158.000 (2019) auto's, met al hun files. Met 60.000 auto's erbij (40% extra) staat de A4 permanent stil. Bovendien is de N44 aangewezen als calamiteitenroute, in geval de A4 stilligt. En dan hebben we het nog niet gehad over het extra verkeersaanbod door nieuwbouw op Valkenburg. Het ministerie van infrastructuur en de provincie zullen het nooit toestaan. Geen schijn van kans.

Onzinnig plan, een fopspeen. Er heeft nog niet eens een verkeersdeskundige naar gekeken. Maar kan je als VVD wel leuk bij de verkiezingen zeggen dat je er mee bezig bent.

HartvoorWassenaar zal de volgende raadsvergadering twee voorstellen doen: het eerste is het volledig uitbannen van sluipverkeer (technisch mogelijk), het tweede het verlagen van de maximum snelheid op de rijksstraatweg tot 50km/uur. Het zijn twee stappen die de overlast fors zullen verminderen. Kan binnen een half jaar gerealiseerd worden. En daarna gaan we zien of die tunnel er komt.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Nuchter en solide voor een mooi dorp