vrijdag 22 oktober 2021

P Politiek

CDA zomergedachten van Wim Koetsier: meer realisatiekracht en meer eerste palen

Ik zit twee jaar in de raad voor het CDA. Het was wennen hoe het in de raad toegaat, eerste termijn, tweede termijn, soms de hele zitting niets zeggen omdat je geen woordvoerder bent, nieuwe burgemeester en een nieuwe griffier. In een korte tijd al heel wat veranderingen meegemaakt. Het enige wat ik gemist heb was de uitbreiding van het aantal fracties van 8 naar 10. Wel een beetje erg veel voor Wassenaar!

Iets wat me meteen eigenlijk opviel was dat problemen, die landelijk spelen, ook op lokaal niveau spelen. Als nieuweling wil je de problemen snel en kordaat aanpakken, alleen dan kom je in de gemeentelijke wereld. Overal zijn procedures voor en alles moet zorgvuldig gebeuren. Dit betekent dat alles langzamer gaat dan ik wil. Een voorbeeld is het oude tramhuisje aan het begin van de Buurtweg. Ik heb daar eerder over geschreven, helaas staat het er nog steeds, alleen het onkruid staat deze keer nog hoger. Dat moet gewoon sneller!

Wat zijn nu de onderwerpen die de komende tijd krachtig aangepakt moeten worden? Om te beginnen heb je een daadkrachtige, resultaatgerichte gemeentelijke organisatie nodig. Die kans hebben we nu met de splitsing van de werkorganisatie met Voorschoten. En wat een kans! Nu definiëren wat de kerntaken zijn voor Wassenaar, een organisatieschema maken, de bezetting invullen en dan aan de slag. `

Ik pleit voor een versterking van de realisatiekracht binnen de gemeentelijke werkorganisatie. Woningbouwprojecten als: Kerkehout, Den Deylschool, de ANWB, de gemeentewerf vereisen weer ambtelijke capaciteit. Projecten moeten allemaal worden voorbereid. Mogelijk kunnen we de deze termijn nog een paar eerste palen slaan! Dit onder de nieuwe leus van de gemeente: Denk in mogelijkheden, niet in obstakels.

Het is belangrijk dat er voortgang komt voor het theater Warenar. Ik zie graag een prijsvraag onder verschillende architecten om met een ontwerp te komen, waarbij het gebouw multifunctioneel gebruikt kan worden – buurtfunctie, theater, film, ballet, kantoor en wonen. Ik weet zeker dat er hele mooie ontwerpen zullen komen, die de buurt zeker mooier zullen maken. En dan doorpakken!

Maandag begint het raadswerk weer met een bezoek aan de Kievieten om de nieuwe sporthal te bespreken. Ik hoop op een positief gesprek en dat wethouder Schokker snel de eerste paal van de nieuwe hal mag slaan. En op 31 augustus gaan de kinderen weer naar school. De tijd vliegt voorbij.

Fam en tramhuisje 2