vrijdag 22 oktober 2021

P Politiek

CDA zomergedachten van René Beerepoot: voordeel doen met ervaringen van elders

Afgelopen week waren wij met het gezin in Lochem, Gelderland. De Achterhoek met haar coulisselandschap, de vele monumentale buitenplaatsen en haar gemoedelijke inwoners is een heerlijke plek om te vertoeven. Begrijpelijk dus, dat deze streek veel toeristen trekt. Ook Wassenaar ziet nu veel extra Nederlandse bezoekers met het mooie weer. Dit maakt deze bijzondere periode voor onze horeca- en strandondernemers toch wat draaglijker.

In andere opzichten is de gemeente Lochem bij benadering vergelijkbaar met Wassenaar: dezelfde omvang qua inwonertal en oppervlak, groene omgeving, historische buitenplaatsen en jawel het nodige sluipverkeer. Ook deze regio kent uitdagingen op het gebied van verduurzaming, huisvestingsmogelijkheden en verkeersveiligheid.

Op afstand is het soms goed ons te realiseren dat de vraagstukken waar Wassenaar voor staat niet uniek zijn en ook spelen in andere gemeenten. Zo kunnen we leren van anderen en hoeven we niet altijd zelf het wiel uit te vinden. Net als hier in Lochem draait het ook in Wassenaar om samenwerking met de directe omgeving. Het CDA ondersteunt daarom actief de gemeenschappelijke aanpak op het gebied van bijvoorbeeld het openbaar vervoer en bij de uitvoering van diverse sociale regelingen. Zo is ook de ontwikkeling van Valkenburg gebaat bij het gezamenlijk optrekken met alle partijen.
Deze constructieve samenwerking versterkt de ‘bestuurskracht’ van de eigen organisatie en doet vanzelfsprekend niets af aan de eindverantwoordelijkheid van Wassenaar als zelfstandige gemeente. Toch kijk ik kritisch naar de wijze waarop de samenwerking organisatorisch is gevormd en of deze voldoende effectief is voor de eigen bewoners.

Wij zijn als CDA enthousiast over de voorgenomen wijziging van de ambtelijke organisatie Duivenvoorde. We krijgen weer een eigen team ambtenaren dat alleen voor Wassenaar werkt. We moeten wel bewaken dat dit reorganisatietraject beheersbaar blijft in tijd en middelen en zorgvuldig wordt uitgevoerd voor de medewerkers. Ik ga ervan uit dat hiervoor de inzet van een ervaren kwartiermaker onmisbaar is. Dan kunnen we het effectief uitvoeren en maximaal leren van ervaringen elders.

Met meer eigen ambtenaren, nu nog gehuisvest aan de Johan de Wittlaan en straks weer in de Paauw, realiseren we meer daadkracht en realisatiekracht. Dat is een goede zaak en zullen alle partijen in de gemeenteraad steunen. Nog belangrijker is dat voor onze bewoners de kwaliteit van de dienstverlening toeneemt. Samen met alle vrijwilligers, organisaties en bewoners kunnen we dan nog beter werken voor Wassenaar en de Wassenaarders.

IMG 0078 foto renebeerepootLochem