donderdag 23 september 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar: Eindelijk!!!

In 2012 hebben VVD,CDA en D66 het voorstel om de ambtelijke organisaties van Voorschoten en Wassenaar samen te voegen, goedgekeurd. Het doel was een kwaliteitsslag te maken en een sterkere organisatie tot stand te brengen, die beter en goedkoper zou worden. Zo werd het opgeschreven. Op 1 januari 2013 zag de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV), het levenslicht.

Het heeft nooit gewerkt. En wij hebben er nooit in geloofd. Het werd duur, altijd ruzie, verschillende bestuurskrachtmetingen gaven een onvoldoende. De WODV was immer onderwerp van discussie, en er werden vele peperdure "verbeteronderzoeken" uitgevoerd. Maar het hielp niet.

We zagen geen gemeenschappelijk apparaat voor twee bazen en volstrekt verschillende gemeentes werken. Bovendien hadden we het sterke vermoeden dat de fusie ook bedoeld was als opmaat naar de fusie van de gemeentes Voorschoten en Wassenaar. Maar, zelfstandigheid van Wassenaar is een van de doelstellingen van HartvoorWassenaar. Dus nee.

Nu is het grappige in de politiek dat er vaak achter de verheven doelen en argumenten de echte redenen verhuld blijven. Maar na verloop van tijd komen die toch naar buiten.  HartvoorWassenaar zoekt altijd naar wat men nou werkelijk wil. Zo dat we burgemeester en wethouders er op aan kunnen spreken.

Zo ook hier. De provincie wilde al lang dat Wassenaar en Voorschoten fuseerden. En de WODV was inderdaad een opstap naar die fusie. Maar het duurde te lang. Daarom werd in 2017 Charlie Aptroot ingestuurd om het even te regelen. Maar snel kon de conclusie getrokken worden dat een fusie van Wassenaar en Voorschoten een heel lastige zou worden. Wassenaar is op Den Haag gericht, en Voorschoten op Leiden. Dat geldt voor de regio-politie, voor de veiligheidsregio (brandweer), voor de GGD en voor een aantal andere regionale organisaties. Die zouden dan uit elkaar moeten worden gehaald en dat zou vele jaren en veel geld kosten. Daarom is in 2017 de fusie met Voorschoten begraven.

Maar wat dan wel? Daar is lang naar gezocht. Maar we wisten dat splitsing van de WODV, in ieder geval de beleidsambtenaren, al lang dat de enige oplossing was. En dat gaat nu gebeuren. We hebben 8 jaar moeten wachten. Eindelijk!!!

Wat verwachten wij? Twee dingen. De bestuurskracht moet enorm toenemen, omdat we nu beleidsambtenaren hebben die zich helemaal kunnen richten op Wassenaar. Ook verwachten we een vermindering van de kosten met ten minste €2mln. Daardoor kan de OZB minder hard stijgen.
En als 2e partij van Wassenaar zullen we daar extra op letten.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Solide, voor een mooi dorp