zaterdag 16 oktober 2021

P Politiek

D66: Wassenaar krijgt na zeven jaar weer eigen beleidsstaf!

Vorige week ontvingen de raden van Wassenaar en Voorschoten een informatiebrief waarin wordt uiteengezet hoe Wassenaar en Voorschoten de ambtelijke samenwerking gaan aanpassen. De kern van het voorstel voor Wassenaar is dat er meer beleidstaken binnen onze gemeente worden georganiseerd. De fractie van D66 pleit al jaren voor Wassenaarse ambtenaren die zich alleen bezighouden met de Wassenaarse vraagstukken. Het was voor D66 een belangrijk punt in de laatste verkiezingen en is het ook voor deze coalitie.

Sinds 2013 zijn de ambtelijke organisaties van Voorschoten en Wassenaar gefuseerd in de Werkorganisatie Duivenvoorde (de WODV). Alles moest worden geharmoniseerd om efficiënter en goedkoper te kunnen werken. Dat werkt als beide gemeenten dezelfde uitdagingen en problemen kennen. Maar dat is nu, zeven jaar later zeker niet het geval voor beleidsinhoudelijke zaken. Dat beide een andere regio-oriëntatie hebben, heeft daaraan bijgedragen.

Het vraagt moed om te besluiten deze samenwerking deels ongedaan te maken. Want er zijn ook risico’s: medewerkers van de WODV zouden kunnen gaan zoeken naar functies elders, het niveau van service zou in de transitie wel eens kunnen gaan afnemen en de ondernemingsraad moet instemmen. Toch wordt nu voorgesteld een pad te kiezen waar de wegen tussen Wassenaar en Voorschoten zich zullen scheiden voor wat betreft het beleid. Vanaf 1 januari 2021 zal Wassenaar beschikken over eigen beleidsambtenaren die zich voor honderd procent kunnen focussen op Wassenaar.

De D66 fractie gaat er van uit dat het reorganisatietraject in samenspraak met het personeel en de ondernemingsraad op de juiste manier wordt doorlopen, waarbij zo veel als mogelijk met de voorkeuren van het personeel rekening wordt gehouden. Daar waar dat niet mogelijk is met een goed sociaal plan achter de hand. Heel goed overleg met de ondernemingsraad is cruciaal om deze scheiding tot een goed eind te brengen.

Marion Gout-van Sinderen: “voor Wassenaar is dit voorstel een goede stap omdat wij ambtelijke focus nodig hebben voor de grote opgaven waar wij voor staan als Wassenaar. Ik denk daarbij aan het grote project uit het coalitieakkoord van de restauratie van de binnenkant van De Paauw en het gebruik daarvan in de toekomst. Andere prioriteiten zijn bijvoorbeeld de woningbouw in Wassenaar en het behoud van een theaterzaal.
De zogenoemde bedrijfsondersteunende taken blijven binnen de WODV. Het tijdspad dat beide burgemeesters kiezen is ambitieus. Burgemeester De lange kan op onze steun rekenen!

De D66 fractie