dinsdag 21 september 2021

P Politiek

VVD: Krakersbolwerk Ivicke wordt aangepakt!

Afgelopen vrijdag werd bekend dat ons gemeentebestuur -na alle juridische gevechten- heeft aangegeven dat de krakers op Ivicke binnen vijf maanden moeten vertrekken. Anders volgt ontruiming op kosten van de krakers en de eigenaar. Ook de eigenaar ontspringt de dans niet. Er zijn stappen gezet om de eigenaar, die bekend staat als de 'krottenkoning', te dwingen om de noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan het mooie monumentale pand uit te voeren.

Anders gaat ook hier de gemeente het herstel uitvoeren op zijn kosten. Er ligt al beslag op het pand! VVD-fractievoorzitter Laurens van Doeveren; ''Dit is goed nieuws. We hebben hier vaker om gevraagd. Helaas kosten alle juridische procedures meer tijd dan je zou willen, maar helder is dat aan de illegale bezetting en het verval van Ivicke een einde komt".

Met deze stappen wordt een belangrijk VVD voorstel uitgevoerd. Vorig najaar verbleven 150 activisten op Ivicke tijdens het 'No Border Camp'. Een aantal werd later gearresteerd bij demonstraties in Den Haag. Voor de VVD was de maat vol. Zij is als enige partij ook daadwerkelijk bij Ivecke gaan kijken wat er speelde. Het verloederde pand moet worden opgeknapt en de illegale bezetting door de krakers moet worden beëindigd. Dat kan alleen maar ontruiming of vrijwillige vertrek betekenen.

Vorig jaar heeft de Wassenaarse VVD, samen met het CDA, een motie aangenomen waarin het gemeentebestuur werd opgedragen om alles op alles te zetten om het pand te ontruimen en te laten opknappen. De motie werd met 11 stemmen voor en 10 tegen aangenomen. Dat gebeurt niet vaak. Een bonte verzameling van linkse fracties, 'lokale' partijen en eenmansfracties wilden zich niet uitspreken voor ontruiming, terwijl dit een eerste stap voor het noodzakelijke herstel van Ivicke is. De motie zou zogenaamd niets oplossen.

De Wassenaarse VVD vindt dat onaanvaardbaar. Het bestemmingsplan voor Ivicke laat ook geen bewoning door krakers toe. Als onze inwoners en ondernemers zich aan de regels van de gemeente moeten houden, dan geldt dat ook voor krakers van buiten. Je kan als gemeente niet verwachten dat Wassenaarders zich aan de regels houden als krakers in ons dorp vrijuit gaan. Dat is ongeloofwaardig en bovenal oneerlijk. Daarom is deze terechte actie van ons gemeentebestuur belangrijk voor ons allemaal. Goed dat we nu eindelijk gaan doorpakken!

Meebeslissen of meedenken met de Wassenaarse VVD? Wordt lid! Kijk op wassenaar.vvd.nl