zondag 24 oktober 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar: De afvalklucht

Er zijn weer wat verwikkelingen met betrekking tot ons afval. De begroting 2021-2024 van Avalex geeft aan dat de tarieven voor een twee- of meerpersoonshuishouden de komende 4 jaar van €400 naar ruim €500 per jaar gaan. €45 per maand!! Dit jaar hebben we met meer dan €400 per jaar samen met Den Helder de hoogste tarieven van Nederland. In Voorschoten is het tarief minder dan €350.

Een deel van de tariefsverhogingen komt doordat de overheid steeds meer belasting heft op het zogeheten restafval (grijze bak). Dat doet de overheid om een "gedragsverandering" te bewerkstelligen. We moeten meer ons afval scheiden en ons bewust zijn van de belasting van het milieu door afval.
Wij zijn groot voorstander van hergebruik van materialen. En het verminderen van restafval. En minder belasting van het milieu. Maar we zullen daar altijd op een realistische manier mee omgaan.

En dus op een manier die het meest efficiënt is, die het meest klantvriendelijk is (we betalen tenslotte voor het afhalen van ons afval) en de minste gevolgen heeft voor het milieu.  En de manier waarop dat nu gebeurt (zelf scheiden aan huis) is dat eenvoudigweg niet. Rotterdam en Leiden hebben inmiddels al besloten om op nascheiding over te gaan. Beter voor het milieu en efficiënter. Helaas zijn er politieke partijen die vooral de scheiding aan huis willen handhaven om mensen "nog meer bewust" te maken.

De doelstelling voor restafval is 100kg per persoon per jaar. In Wassenaar is dat nog 200kg. Er zijn inwoners die daar ruim boven zitten, maar er zijn ook inwoners die ruim onder het gemiddelde zitten.  De Wassenaarse tarieven kun je niet meer met goed fatsoen uitleggen. Er zijn nogal wat Wassenaarders die minder te besteden hebben, en die vaak ook veel minder afval hebben. Maar nu wel al meer dan €400 per jaar aan afvalheffing betalen.

HartvoorWassenaar wil dat er verschil wordt gemaakt tussen huishoudens met veel afval en service, en huishoudens met minder afval. Helaas kan Avalex (nog) niet per huishouden meten. Dus we moeten een andere oplossing bedenken.

Waar wij aan zitten te denken is om een onderscheid te maken tussen afvaltarief voor etagewoningen (flats/appartementen) en gewone woningen.
Het tarief voor etagewoningen moet dan 15% onder het tarief voor gewone woningen liggen. In Voorschoten gebeurt dat ook zo. Iets van de scheve verhouding rechttrekken.
We houden van eerlijk.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Solide, voor een mooi dorp