zondag 24 oktober 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar: Financiën 2019

Onlangs hebben we in de raad de jaarrekening 2019 besproken. Niets anders dan euforie. We houden €2,1 mln over. Je zou denken: wat gaat het goed. Maar het overschot is slechts tot stand gekomen doordat grote bedragen niet werden uitgegeven, en worden verschoven naar 2020.

HartvoorWassenaar verdiept zich al jaren in de gemeentelijke financiën. We analyseren deze cijfers goed en kijken naar de trends door de jaren heen. En we weten hoe het gemeentelijke boekhoudsysteem gebruikt kan worden om mooie cijfers te laten zien.

Anders dan de coalitie onder leiding van de VVD wil laten geloven is 2019 geen goed jaar geweest. De harde cijfers: Het eigen vermogen is met €4,5miljoen afgenomen. Onze liquiditeitspositie is met €3,0miljoen afgenomen.

Als je verder kijkt:
Aan de WODV is €0,7miljoen minder uitgegeven dan begroot. Klinkt leuk. Maar je krijgt dus ook geen productie. Geen ruimtelijk beleid, minder verkeersbeleid, ontwikkeling zorg, enz., enz.

Er is €1,1miljoen minder geïnvesteerd dan begroot. Scholen, wegen, riool.  En er is €3,8miljoen minder uitgegeven aan onderhoud. Groen, gebouwen, wegen. In 2019 is ons dorp verder uitgehold. Een triest voorbeeld: de Warenar. Door de jaren heen is het achterstallige onderhoud enorm toegenomen. De oplossing die men nu zoekt is de sloop van het pand (gemeentelijk monument) en het bouwen van 15-18 appartementen die het bouwvolume fors vergroten. Plus verdere toename van de parkeerdruk.

De WODV heeft ook bijzondere aandacht nodig. Ons ambtelijk apparaat verkeert in grote problemen.
De afgelopen twee jaar hebben tientallen (beleids-)ambtenaren ons verlaten. Vele goede ondersteuners van Wassenaar zagen het hier niet meer zitten en hebben hun heil elders gezocht.  Op 350 ambtenaren (samen met Voorschoten) zijn 45 vacatures. Het ziekteverzuim is 8%, bijna 3 keer zo hoog als in een gezonde organisatie.

In 2020 is de OZB belasting met 6% verhoogd. In 2021 komt daar 11% bij. En in 2022 komt daar ook weer minimaal 15% bij.
Wij denken dat daarmee de problemen niet worden opgelost.

In 2018 heeft HartvoorWassenaar op het laatste moment zich teruggetrokken uit de coalitie besprekingen met VVD en CDA. We hadden geen enkel vertrouwen dat het tot iets goeds zou leiden.
Wat we nu doen is goed nadenken over plannen, die wèl voor oplossingen zorgen en de toekomst van Wassenaar veilig stellen. We zijn tenslotte de 2e partij van Wassenaar, en die verantwoordelijkheid durven we te dragen.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Solide, voor een mooi dorp.