zaterdag 24 juli 2021

P Politiek

D66: meer en meetbaar verduurzamen

Afgelopen vrijdag maakte het kabinet bekend wat de overheid gaat doen om de hoeveelheid broeikasgassen te reduceren. Goed nieuws! Het geeft aan dat de regering kans ziet om naast de pandemie weer lopend beleid op te pakken.

Nu de coronapandemie in Nederland enigszins onder controle lijkt te komen, geeft dat ruimte om weer voorzichtig vooruit te kijken. Wij willen dat onze samenleving sterker wordt en zo toekomstige crises beter aan kan. Verduurzaming zal daarbij leidend moeten zijn. 

De jaarlijkse Nederlandse CO2-uitstoot moet eind dit jaar met minimaal 25% verminderd zijn ten opzichte van de CO2-uitstoot in 1990 (vonnis in de Urgendazaak). Door de Coronacrisis zal deze 25% dit jaar incidenteel wel gehaald worden. Maar daarmee zijn we er niet: de regering heeft een nationaal klimaatakkoord opgesteld waarbij Nederland in 2030 minimaal 49% Co2 dient te hebben gereduceerd, en in 2050 klimaatneutraal dient te zijn.

De Rijksoverheid heeft de gemeentes (samen met de netbeheerders) de regierol gegeven in deze energietransitie. Dus: de percentages die gelden voor de totale nationale uitstoot van Nederland, gelden ook voor de uitstoot van Wassenaar. Wassenaar is een woongemeente. We gebruiken de meeste energie voor het opwarmen van onze woningen en andere gebouwen. Daar ligt de opgave: door beter te isoleren kunnen we ons energieverbruik verminderen, door over te stappen op schone energie en deze zelf op te wekken stoten we ook minder CO2 uit en is het ook beter voor de eigen portemonnee.

De gemeente werkt hard aan de plannen voor de CO2-reductie in de toekomst: aan de Transitievisie Warmte en aan de Regionale Energie Strategie- samen met 22 andere gemeenten. Voor CO2-reductie op de kortere termijn zijn vooral de woningbouwcoöperaties hun huizenbezit snel aan het verduurzamen. Voor hulp aan particuliere huiseigenaren heeft de gemeente Stichting Buurkracht ingezet. Buurkracht ondersteunt wijkteams bij het collectief aanbesteden van verduurzamingsmaatregelen voor huiseigenaren. De afgelopen weken – zelfs tijdens de crisis- werken 4 vrijwilligersteams (Park de Kievit, Wassenaar Zuid, Den Deijl en Centrum) aan de collectieve inkoop van zonnepanelen in deze wijken. Hulde! Buurkracht laat na afloop van de actie aan de gemeente precies weten hoeveel CO2 er door de deelnemende huiseigenaren bespaard zal worden. Een meetbaar resultaat.

De fractie is heel blij met bovenstaande acties en vraagt het college meer van dit soort meetbare initiatieven op te zetten.

Fractie D66