donderdag 06 mei 2021

N Nieuws

Coronamaatregelen in het weekend en op Koningsdag

Er komt meer ruimte voor kinderen en jongeren maar de maatregelen die gelden om de verspreiding van corona te voorkomen en te vertragen blijven gelden tot en met 19 mei a.s.

Maar ook komend weekeinde moeten de regels in de hele Veiligheidsregio Haaglanden gerespecteerd worden. Thuis blijven, alleen naar buiten voor een noodzakelijke boodschap en buitenshuis overal 1,5 meter afstand houden blijft onverminderd van kracht. Daarnaast blijven de parkeergelegenheden bij parken, stranden en recreatiegebieden afgesloten. De afsluitingen gaan in op zaterdag 25 april 9.00 uur en duren tot maandag 27 april 21.00 uur. Zo weren we mensen die niet te voet of met de fiets komen. De parken zelf blijven voor buurtgenoten vooralsnog gewoon open maar met de hernieuwde oproep toch vooral afstand te bewaren.

Barbecueën in de meeste parken verboden
Sinds gisteren, vrijdag 24 april 2020, is barbecueën in de meeste parken verboden. Tijdens Koningsdag gelden onverkort dezelfde coronamaatregelen.

Feestelijkheden vervallen
De traditionele feestelijkheden zijn overal in de regio komen te vervallen. Iedere samenkomst, hoe goed bedoeld ook, is niet toegestaan.

Afspraken tussen sportverenigingen en Veiligheidsregio
De komende weken worden er door de gemeenten in de Veiligheidsregio snel afspraken gemaakt met de sportverenigingen en –accommodaties om de ruimte die het kabinet geeft voor sport en bewegen voor kinderen en jongeren vorm te geven. Daarbij zoeken we naar het maximaal benutten van deze verruiming zodat de jeugd, onder begeleiding van sportinstructeurs, trainers en jeugdwerkers, energie kwijt kan en ouders en opvoeders even de handen vrij hebben.

Verpleeghuizen, thuis- en mantelzorgers
Tijdens het wekelijks overleg van de burgemeesters in de veiligheidsregio is expliciet stilgestaan bij de penibele situatie waarin veel verpleeghuizen maar ook de thuis- en de mantelzorg zich bevinden nu zowel onder de bewoners, patiënten en cliënten als de medewerkers veel mensen besmet zijn. ‘De getroffenen maken een heel nare ziekte door en de niet-getroffenen moeten in grote afzondering leven of werken met een veel kleiner team dan gebruikelijk. Zowel de feitelijke als de emotionele belasting is groot. Ook daarom moeten we de beperkingen nog even volhouden.’ zegt Johan Remkes.