zondag 11 april 2021

R Rubrieken

Project Stokstaartjes…van bovenaf

Bekijk de gemeentewerf vanuit de lucht, dan zie je een fantastische ruimte welke geweldig zou zijn om te bebouwen. Eén zijde aan het water, een andere aan een rustige buurt en aan de overkant een ontsluitingsweg. In de buurt van winkels, bushaltes, etc.

Een geweldig gebied om te kunnen wonen, recreëren, te leven en te zijn. De mensen die om de werf wonen weten dit . Zoals in de eerdere visies over dit gebied, kan er een fantastisch plan bedacht en gemaakt worden om dit een mooi, aantrekkelijk en fijn gebied te maken. Maar dan moet het wel in één geheel ontwikkeld worden. Een stedenbouwkundig ontwerp met hoog kwalitatieve buitenruimte waar heel Wassenaar trots op kan zijn. Met hoogbouw waar het kan en laagbouw waar het beter past. Met bouw voor senioren en bijvoorbeeld goedkopere bouw voor starters.

Tevens andere voorzieningen naast wonen. Alles mooi afgestemd op elkaar èn op de omliggende bebouwing en bewoners, in samenspraak met de omwonenden. Daar zou men toch trots en blij van worden? In tegenstelling tot dit geweldige verhaal dreigt het Bestuur te kiezen om een groot seniorencomplex hier neer te zetten, zonder naar het complete plaatje te kijken, zonder naar het grote potentieel van de gehele gemeentewerf te kijken. Hierdoor wordt dit fantastische gebied veel minder aantrekkelijk en veel minder waard. En worden er zeer veel extra kosten gemaakt.

Beste bestuurders van de Gemeente Wassenaar, houd dit project waar u over gaat beslissen aan en ontwikkel dit fantastisch, hoog potentiele gebied in één keer, zodat we niet met zijn allen spijt krijgen van de korte termijn scoringsdrang om nu te willen bouwen op een stuk van dit gebied, maar met zijn allen iets fantastisch kunnen creëren waar we met zijn allen trots op kunnen zijn!

Martijn van Leeuwen