vrijdag 22 oktober 2021

P Politiek

CDA Zuid Holland steunt Wassenaar in behoud van Ivicke

Al jaren staat de monumentale buitenplaats Ivicke aan de Rijksstraatweg “leeg” en te verpauperen. De eigenaar doet er niets aan, want hij heeft andere plannen met het pand. Op die manier denkt hij veel geld te kunnen verdienen. Ondertussen staat het verre van leeg, want er zitten veel krakers in en rond het pand, met auto’s, bussen, tenten en spandoeken in de tuin. CDA-woordvoerder René Beerepoot: “Het CDA heeft eerder samen met de VVD de burgemeester gevraagd om in het belang van de openbare orde het pand te laten ontruimen. Door de huidige corona-pandemie komt het belang van de volksgezondheid er nog eens bij.”

De buitenplaats Ivicke is een rijksmonument, maar wordt al vele jaren bewust door de eigenaar verwaarloosd. Sinds december 2019 staat Huize lvicke zelfs op de door Europa Nostra samengestelde lijst van 14 belangrijke erfgoed locaties in Europa die het meest worden bedreigd.

De gemeente Wassenaar zet zich al jaren in om de eigenaar te dwingen om maatregelen te nemen het pand te onderhouden. In november 2019 is zelfs een “last onder bestuursdwang opgelegd”; als de eigenaar niet binnen de gestelde termijn van acht maanden (20 juli 2020) overgaat tot het nemen van maatregelen, dan zal de gemeente dat doen en de kosten verhalen op de eigenaar. De kosten voor instandhoudingsmaatregelen worden geschat op €0,5 miljoen, maar kunnen oplopen als eenmaal begonnen is met werkzaamheden. Dit is een financieel risico en de gemeente heeft de provincie verzocht om financiële ondersteuning indien de noodzakelijke kosten voor het behoud van het pand hoger blijken te zijn.

Meindert Stolk, fractievoorzitter van het CDA in Provinciale Staten, hield afgelopen week een vurig pleidooi in de provincie om de gemeente Wassenaar te steunen in het behoud van Ivicke. “Dit soort eigenaren zijn cultuurbarbaren, die alleen uit zijn op financieel gewin, moeten we echt een halt toeroepen. Het CDA in Zuid Holland steunt het voorstel om Wassenaar een subsidie toe te kennen, maar wel onder de strikte voorwaarde dat de huidige eigenaar daar geen cent wijzer van wordt.”
In gesprek met René Beerepoot en Dymphna Vree van het CDA Wassenaar gaf Meindert Stolk aan dat hij Wassenaar graag blijft helpen. “Ook in dit soort situaties zie je dus hoe belangrijk het is om als partij goed vertegenwoordigd te zijn in de provinciale en landelijke politiek en niet alleen lokaal actief te zijn. “