woensdag 23 juni 2021

N Nieuws

Coronavirus: Stabiel aantal ziekenhuisopnames uit Wassenaar

Het aantal patiënten uit Wassenaar dat met Covid-19 is opgenomen in het ziekenhuis staat sinds afgelopen vrijdag op zeven patiënten. Afgelopen vrijdag steeg het aantal naar zeven opgenomen patiënten en daarin is sindsdien geen verandering opgetreden. Dat blijkt uit officiële cijfers van het RIVM van vanmiddag. 

In de rapportage van het RIVM staat het aantal op 26,7 per 100.000 inwoners. Dit komt neer op zeven patiënten uit Wassenaar die zijn opgenomen in het ziekenhuis.  

In de ons omliggende gemeenten is de afgelopen dagen een zelfde trend waarneembaar of is sprake van een (lichte) stijging. Voorschoten telt nu negen inwoners die in het ziekenhuis zijn opgenomen. In Den Haag gaat het om 207 Hagenaars die met het Coronavirus in het ziekenhuis zijn opgenomen. Dat is een toename met bijna vijftig sinds woensdag, terwijl vanuit Leidschendam-Voorburg 167 inwoners met Covid-19 in het ziekenhuis liggen. De gemeente Katwijk telt in dit kader 17 ziekenhuisopnames en de gemeente Leiden telt 32 ziekenhuisopnames van inwoners met het Coronavirus onder de leden. Wellicht ten overvloede; dit betreft cijfers van het RIVM. 

Aantallen doden

Vandaag is bekend geworden dat de huisartsen in Nederland zelf het aantal doden gaan registreren. 

Op deze pagina leest u meer over preventie, de veiligheidsmaatregelen en meer. De redactie hoopt dat bovengenoemde aantallen voor al onze lezers onverminderd een aanmoediging vormen om alle veiligheidsmaatregelen strikt in acht te nemen.