woensdag 23 juni 2021

N Nieuws

Corona Maatregelen tijdens dit paasweekend in Wassenaar

Pasen is bij uitstek het weekend om eropuit te trekken. Dit jaar moeten we dat allemaal anders doen. Corona krijgen we alleen onder controle als we met elkaar de schouders eronder zetten. In de Veiligheidsregio Haaglanden blijven de strikte maatregelen van kracht die nodig zijn om de veiligheid en gezondheid van de inwoners zo veel mogelijk te beschermen.

Voorkom verspreiding Corona
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan blijft men zoveel mogelijk binnen, gaat men uitsluitend de deur uit voor een korte, noodzakelijke boodschap en doet men dat alleen. Verder houdt iedereen in de buitenruimte en in winkels minimaal 1,5 meter afstand van anderen. Bij het maken van een ommetje blijft men in de eigen buurt.

Asociaal gedrag wordt niet getolereerd
Om te voorkomen dat mensen, ondanks de aanwijzingen, toch verder weg op pad gaan waren en zijn de parkeergelegenheden bij stranden, parken en recreatiegebieden afgesloten. Samenscholingen en asociaal (rij)gedrag op afgesloten of deels verlaten terreinen en wegen wordt niet getolereerd.

Afsluiting parkeerplaatsen bij grote recreatieve plekken
Van vrijdag 10 april 9.00 uur tot en met maandag 13 april 21.00 worden alle parkeerplaatsen bij grote recreatieve plekken gesloten. Het gaat onder andere om de parkeerplaatsen bij Wassenaarse Slag, Meijendel en Landgoed De Horsten. De gebieden zijn wel bereikbaar voor fietsers en voetgangers.

Als je naar buiten gaat; alleen in je eigen buurt
Van sporters wordt verwacht dat zij in de eigen buurt blijven en steeds de onderlinge afstand bewaren ten opzicht van andere sporters, maar ook ten opzichte van andere aanwezigen op straat en in de natuur. Op voorhand worden er in onze regio geen routes afgezet die onder normale omstandigheden populair zijn bij wielrenners en motorrijders maar zodra blijkt dat zij zich onverantwoord gedragen volgt direct afsluiting.

Doorgaande vaarwegen afgesloten
Doorgaande vaarwegen kunnen niet gebruikt worden omdat sluizen en bruggen in de provincie Zuid-Holland niet bediend worden (met uitzondering van winterbediening en containervaart); varen in de buurt van de eigen ligplaats is toegestaan mits ook aan boord de reguliere richtlijnen met betrekking tot afstand worden gevolgd.

Voorkom onveilige situaties in winkels
Het bezoeken van winkels voor niet-direct noodzakelijke aankopen kan leiden tot onveilige situaties wanneer er teveel klanten binnen zijn of buiten wachten. Met de brancheverenigingen is afgesproken dat de parkeerterreinen bij grote winkels, zoals woonboulevards, bouwmarkten en groencentra deels kunnen worden gebruikt en dat daarop toezicht wordt gehouden door verkeersregelaars om een te grote toestroom te voorkomen.

Rekening houden met elkaar
Daarnaast geldt er een deurbeleid en dienen de klanten ook binnen de winkel rekening te houden met elkaar en met de medewerkers. Levert dit niet de noodzakelijke onderlinge afstanden op dan volgt handhaving en kunnen zowel de eigenaar van de winkel als de bezoekers een boete krijgen. In het uiterste geval kan de winkel gesloten worden.

#BLIJFTHUIS
Deze maatregelen vragen veel aanpassing van iedereen en beperken ons in onze jaarlijkse tradities. Zeker met Pasen. Maar door ons met elkaar in te blijven zetten zorgen we dat we deze crisis zo snel en gezond mogelijk te boven komen.