woensdag 23 juni 2021

N Nieuws

24/7 opvang kinderen ouders cruciale beroepen

De 24-uurs opvang is noodopvang waar ook 's nachts en in het weekend opvang wordt geboden aan kinderen van 0 - ca 12 jaar tijdens de uitbraak van Covid-19.

Doel is dat in deze noodsituatie een ouder met een cruciaal beroep kan blijven werken, ook bij de nacht- of weekenddienst. Het is daarmee mogelijk dat opvang wordt geboden aan kinderen die normaal gesproken op school zijn, in de buitenschoolse opvang, dagopvang of gastouderopvang worden opgevangen. Dit geldt ook voor kinderen die normaal geen gebruik maken van kinderopvang.

Mocht 24/7 opvang niet mogelijk zijn of deze niet kan worden aangeboden door de eigen opvangorganisatie, dan kan contact worden opgenomen met Norlandia Kinderopvang, telefoonnummer 088 5791060. Graag aanmelden op de dag zelf voor 10.00 uur.