zaterdag 24 juli 2021

P Politiek

D66: fractie spreekt met ….

De D66-fractie sprak met SMOW, ondernemersorganisaties en Bouwstichting; Wassenaarders die nauw betrokken zijn bij de schadelijke effecten van het coronavirus. Beeld van saamhorigheid, maar ook echte zorgen is de realiteit.

Commissielid Annelies Heijl vroeg Mieke Ruigrok, directeur SMOW naar de situatie. Mieke: “Op dit moment hebben 50 vrijwilligers zich aangemeld. Wassenaarders tonen grote betrokkenheid en willen graag bijdragen; sommigen ook na deze periode. Het is ingewikkeld uit te vinden hoe het precies gaat met de kwetsbare groepen. Natuurlijk bellen we actief naar onze klanten en dit blijven we uiteraard de komende weken doen. Zo horen we dat het voor sommigen heel zwaar is, zeker voor mantelzorgers wiens partner niet naar de dagbesteding kan”.

SMOW besteedt veel aandacht aan deze groep. De telefoongesprekken leveren de hulpvraag op voor nu, maar ook voor de toekomst. Veel inwoners hebben voor praktische vragen zoals boodschappen doen, zelf oplossingen gevonden. Mensen worden creatiever en sommigen stappen nu ineens over op de iPad. Mieke vervolgt: “Mogelijk kunnen we door iPads aan te bieden ook helpen tegen de eenzaamheid; dat zoeken we de komende periode uit. Misschien dat we daarvoor fondsen gaan werven. SMOW wil ook meer inzicht per wijk of buurt opbouwen, maar dat kost veel tijd. Het contact met de wijkmanagers gaat hopelijk antwoorden opleveren op vragen als: wat wordt waar gemist en welke goede buurtinitiatieven kunnen ter inspiratie doorgegeven worden aan elkaar? D66 vindt wel dat er snel één gemeentelijke hulplijn moet komen voor inwoners met coronavragen en niet weten waar die te stellen.

Fractievoorzitter Ritske Bloemendaal sprak Jan Diephuis van Ondernemend Wassenaar (OW). De ondernemers maken zich ernstige zorgen over de economische gevolgen van de crisis, afgezien van de gezondheidsaspecten. De stemming bij zowel ondernemers als bij consumenten is pessimistisch. OW gaat de situatie monitoren. Ook geeft centrummanager Frédérique Diepstraten aan dat zij de situatie nauwlettend volgt en zeker de positie van de winkeliers in de “winkelhaak”.

Raadslid Marion Gout had contact met Ad Zopfi van de Wassenaarsche Bouwstichting. Ad vertelde dat huurders - vooral ZZP-ers - die zwaar worden getroffen een coulanceregeling kunnen krijgen voor betalingsuitstel. Dat heeft de Bouwstichting al rond. Wat de gemeente nu snel zou moeten doen, volgens Zopfi, is het regelen van de bijzondere bijstand voor ZZP-ers. Want zij hebben nu acuut deze hulp nodig.

De Fractie van D66 volgt de ontwikkelingen en gaat uit van snelle uitvoering van de ondersteunende rijksmaatregelen door de gemeente. Het financiële loket voor ondernemers moet snel open.