maandag 06 december 2021

P Politiek

VVD Wassenaar: Ondersteunen waar mogelijk tijdens de Corona crisis

Het Coronavirus heeft de hele wereld in haar greep. Ook in Wassenaar zijn de gevolgen duidelijk zichtbaar. Het virus heeft een ongekende impact op iedereen. De VVD heeft groot respect voor iedereen die zich inzet om ons dagelijks leven zoveel mogelijk doorgang te laten gaan. Winkeliers die hun deuren dagelijks openen en uiteraard de vele medewerkers in de gezondheidszorg.

Iedereen kent de voorschriften van het RIVM. Als iedereen hiernaar handelt is kan het dagelijks leven op termijn hopelijk weer normaliseren. Gelukkig zijn er veel voorbeelden van Wassenaarders die in deze moeilijke tijd om een ander geven. Die bijvoorbeeld boodschappen doen voor de wat oudere buren, die zelf huiver hebben de deur uit te gaan.

Samenwerken, samenleven en naar een ander omkijken is essentieel in de huidige crisis. Daarom kijkt de VVD naar oplossingen voor ondernemers die hard geraakt worden door de noodzakelijke maatregelen. Veel ondernemers hebben geen werk meer, waardoor ze in liquiditeitsproblemen komen. Landelijk worden al maatregelen genomen om te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen. De Wassenaarse VVD is van mening dat we ook lokaal onze ondernemers en verenigingen in deze overmachtssituatie moeten ondersteunen. We zien hier vooral mogelijkheden met betrekking tot de gemeentelijke belastingen (zoals OZB, Reclame-, Precario- en Toerismebelasting).
Het zou enorm helpen als bijvoorbeeld ondernemers vanuit de gemeente uitstel krijgen van betaling van deze belastingen. De VVD heeft daarom
vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders om de invordering van belastingen op verzoek op te schorten.

De raadsvergadering en de commissievergaderingen van maart zijn afgeblazen. Ook vanuit huis kan "de politiek" blijven bijdragen aan een betere maatschappij. De VVD Wassenaar hoopt dat iedereen die met Covid-19 besmet is snel hersteld en wenst alle inwoners veel gezondheid en sterkte toe in deze moeilijke tijd en hoopt dat alle maatregelen ervoor zorgen dat het leven weer snel normaliseert.