vrijdag 22 oktober 2021

P Politiek

CDA Wassenaar maakt zich sterk voor betere afvalverwerking

Een belangrijk onderdeel van het coalitieakkoord gaat over het verder verbeteren van de afvalinzameling in ons dorp. De burgers hechten hier veel waarde aan; inmiddels zijn we goed op weg met het uitvoeren van het afvalbeleid. Conform het landelijke beleid zetten we de komende jaren in op het (voor)scheiden van afval.

De ophaalfrequentie van de groene en grijze kliko’s aan huis blijven ongewijzigd. Verder zijn er meer kleine milieustraten beschikbaar gekomen met ruime capaciteit bij de mensen in de buurt. Hier kan glas, papier, textiel, en PMD naar toe worden gebracht. Verder kunnen Wassenaarders hun grof vuil en groenafval nog steeds kwijt aan de Hogeboomseweg. Daarnaast hebben de inwoners van Wassenaar-Zuid bij wijze van proef inmiddels een aparte afvalcontainer gekregen voor PMD, welke, net als de grijze, de groene- en de papierbak, regelmatig kan worden aangeboden om te worden geleegd door Avalex.

Onze wethouder Schokker houdt u via zijn column regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen en uitdagingen. Op de website van de gemeente vindt u alle informatie over het goed scheiden van afval. Dit alles om het verder scheiden van afval makkelijk en laagdrempelig te houden. Rene Beerepoot, CDA-Raadslid: “We roepen het college op om deze communicatie waar mogelijk nog verder aan te scherpen. Hier is ook een potje met geld voor vrij gemaakt”.

Daniëlle Starrenburg, CDA-Commissielid: “Ook ons gezin is PMD gaan scheiden. Op de website van de gemeente vond ik een app, waarop je precies kunt zien wat wel bij PMD hoort en wat niet. Een chipszak is bijvoorbeeld restafval, een blik hoort bij PMD. Wij hebben nu bijna geen restafval meer…”

Een vraag die wij geregeld horen is waarom we nu zoveel energie stoppen in het bronscheiden van afval. Je hoort dat nascheiden toch immers de toekomst lijkt. Bij nascheiden wordt PMD als restafval aangeboden en vindt de scheiding achteraf machinaal plaats… Hier zitten zeker voordelen aan. Toch moeten de voordelen van nascheiding nog wel blijken in de praktijk. Bovendien zal nascheiding waarschijnlijk eerder als aanvulling op bronscheiding fungeren dan als volledige vervanging. Overigens waakt het CDA Wassenaar ervoor dat deze overstap op nascheiding niet tot extra kosten voor de bewoners gaat leiden.

Voor Wassenaar komt er vanwege langlopende contracten sowieso pas over enkele jaren de mogelijkheid van nascheiding. Dat betekent echter niet dat het nascheiden niet in beeld is; integendeel! Hier wordt concreet naar toe gewerkt door het college. Door in deze overgangsperiode goed te scheiden, dragen wij ons steentje bij aan de nationale afvalscheidings-doelen!

CDAAfvalverwerking

 Daniëlle Starrenburg (fotocredit: CDA Wassenaar).